ЧЕЗ повишава сигурността на захранването със съвременна технология

Променливотоковият мост диагностицира силовите трансформатори и оптимизира разходите за закупуване на нови съоръжения

ЧЕЗ повишава сигурността на електрозахранването за потребителите в Западна България благодарение на съвременна технология, използвана при диагностика на съоръжения. В тази посока е въведен в експлоатация променливотоков мост, последно поколение. Апаратът диагностицира параметрите на силовите трансформатори и показва физическото състояние на обследвания обект, в това число, дали дадено съоръжение има нужда от ремонт. По този начин се предотвратява задълбочаване  на проблема и съответно необратимото увреждане на техниката. Това е изключително важно, тъй като закупуването на нов трансформатор струва приблизително 1,3 млн. лева, а частичните ремонти възлизат на около 100 хил. лева. Благодарение на използваната технология вече е предотвратена нуждата от закупуване на два силови трансформатора.

 „Насочваме усилията си към превенция на авариите, за да сведем до минимум неудобствата, които могат да възникнат за нашите клиенти. Същевременно апаратите за диагностика на съоръженията ни позволяват да направим значителна оптимизация на разходите за закупуване на нова техника. Това ни дава възможност да влагаме средствата в други важни дейности, свързани с подобряване на услугите за нашите клиенти”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

В момента ЧЕЗ разполага с 6 специалисти с издаден сертификат за работа с променливотоковия мост.

Пресцентър на ЧЕЗ България