Зачестяват кражбите на трансформаторно масло от съоръжения на ЧЕЗ

От началото на годината от трансформатори на компанията са източени 18 825 литра масло на стойност 43 хил. лева

ЧЕЗ сигнализира за зачестяване на кражби на трансформаторно масло от съоръжения на компанията. От началото на 2011 г. до средата на месец август от трансформатори са източени 18 825 литра масло на стойност близо 43 хил. лв. Това е два пъти повече в сравнение с периода януари-август на 2010 г.

Щетите от повредени трансформатори вследствие на кражби на масло, от началото на 2011 г. до средата на август, възлизат на 160 хил. лева, докато за същия период на миналата година те са били 66 хил. лв.

След приетите в началото на годината промени в Закона за управление на отпадъците, посегателствата над съоръженията на ЧЕЗ като цяло са намалели, за сметка на кражбите на трансформаторно масло, които са все по-често явление. То е атрактивно за крадците, тъй като се използва за гориво на селскостопански машини през лятото, а през зимата – за отопление с нафтови печки. Често се посяга и към цели трансформатори заради медната им сърцевина.

„Подобни противообществени деяния преди всичко застрашават сигурността на доставките за нашите клиенти. Компанията ни е принудена да влага извънредни средства във възстановяване на щетите, докато сумата би могла да бъде инвестирана в модернизиране на мрежата и подобряване на услугите за потребителите. Затова се обръщаме с апел към компетентните органи за упражняване на стриктен контрол. Отправяме призив и към потребителите да проявяват гражданско съзнание и да подават сигнали в полицията при наличието на ситуации, застрашаващи сигурността и интереса на обществото“, каза Божидар Гатев - директор „Експлоатация и поддържане” в ЧЕЗ Разпределение България.

От началото на 2011 г. до средата на месец август стойността на щетите, вследствие на посегателства над съоръжения на ЧЕЗ, надвишава 2,6 млн. лева. Над 7 млн. лева са нанесените щети за същия период през 2010 г.  За цялата 2010 г. тази сума възлиза на 10 млн. лева, или 14% от общия средногодишен размер на одобрените инвестиции. Всяка година ЧЕЗ отделя над 2 млн. лева за охрана на съоръженията си - над 20 хил. трафопоста и повече от 60 хил. км мрежа. 

Пресцентър на ЧЕЗ България