Шест хиляди клиенти на ЧЕЗ заявиха получаването на електронна фактура за по-малко от седмица

Най-често потребителите декларират желанието си през сайта на компанията

6074 клиенти на ЧЕЗ са заявили желанието си да получават електронни фактури за електроенергия вместо хартиени, сочи статистиката на компанията, по-малко от седмица след въвеждането на услугата. Електронната фактура е достъпна за битовите клиенти на дружеството от 1 август.

60% от заявилите електронна фактура са от София. Интерес към новата услуга е отчетен и в Плевен (5%) и Благоевград (3%).

До момента най-предпочитаният от клиентите канал за заявяване на услугата е корпоративният уебсайт   www.cez.bg, който е бил използван от 97% от избралите да получават сметката си за електроенергия онлайн.

Освен чрез регистрация на сайта на компанията, заявяването на електронна фактура е възможно с обаждане на денонощната информационна линия на ЧЕЗ  0700 10 010 или на място, в Центровете за обслужване на клиенти в Западна България. Необходимо е потребителите да знаят своя Клиентски номер и Оторизационен код от хартиената фактура. Бланка на декларацията за заявяване на Електронна фактура ще има и на гърба на месечните фактури на хартиен носител, издадени след 12 август.

Ø      Електронната фактура е валиден, електронно подписан данъчен документ и е напълно идентична с хартиения носител. Издаването й се осъществява чрез специализиран клиентски софтуер на ЧЕЗ, който гарантира достоверността й и не позволява манипулиране на съдържанието.

Ø      Гарантирането на личните данни се осъществява чрез спазване на вътрешните правила за сигурност, както и чрез механизма на заявяване на получаването на електронна фактура – преди регистрацията клиентът трябва да потвърди желанието си за получаване на електронна фактура на линк, който ще получи в имейла за потвърждение. 

Ø      Датата на фактуриране няма да се промени, но ще имате възможност да получавате сметката си за електроенергия по-бързо. Електронната фактура се изпраща на посочен от Вас имейл адрес до 24 часа след издаването й в системата. За да потвърдите получаването й, е необходимо да кликнете върху линка, изпратен заедно с вашия имейл.

Пресцентър на ЧЕЗ България