ЧЕЗ дава възможност на клиентите си да изберат електронна фактура от 1 август

Потребителите могат да заявят услугата онлайн, по телефона или в Центровете за обслужване на клиенти

От 1 август (понеделник) клиентите на ЧЕЗ могат да изберат да получават електронна фактура вместо хартиения вариант на месечната си сметка за електроенергия. Това може да стане като заявят получаването й безплатно чрез регистрация на корпоративния сайт www.cez.bg или с обаждане на денонощната информационна линия на ЧЕЗ 0700 10 010. За целта е необходимо да знаят своя Клиентски номер и Оторизационен код от хартиената фактура. Подаването на заявление ще може да става и в Центровете за обслужване на клиенти на компанията в Западна България. Бланка на декларацията ще бъде изпращана и на гърба на месечните фактури, издадени след 12 август.

„Електронната фактура вече предизвика сериозен интерес у нашите клиенти, защото тя предлага предимства, които всеки оценява. От една страна, получаването й е бързо,  сигурно и защитава личните данни на получателя. От друга, тя дава възможност на потребителите да допринесат за намаляване на изсичането на дървета за целите на производството на хартия и по този начин да подпомогнат екологичния баланс. Електронната фактура съответства напълно на ритъма на съвременното ежедневие, което е динамично, мобилно и до голяма степен уеб-базирано“ – каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Електронната фактура е валиден, електронно подписан данъчен документ и е напълно идентична с хартиения носител. Издаването й се осъществява чрез специализиран клиентски софтуер на ЧЕЗ, който гарантира достоверността й и не позволява манипулиране на съдържанието.

Електронната фактура се изпраща в PDF формат на посочен от клиента имейл адрес до 24 часа след издавато й в системата. В текста на всеки получен имейл се съдържа линк, на който потребителят следва да потвърди получаването й.

Въвеждането на услугата, позволяваща получаване на месечните сметки за електроенергия онлайн, е част от стратегията на ЧЕЗ за трайно повишаване на качеството на обслужване и модернизация в сферата на клиентските услуги. Статистиката показва, че интересът на потребителите към получаването на информация и обслужване онлайн бележи устойчив ръст.

Само за първото полугодие на 2011 г. броят на уникалните посетители на корпоративния сайт на ЧЕЗ достигна над 1 000 000, като благодарение на все по-актрактивната визия и функционалности на сайта, новите посещения са нараснали до  27 % от общия брой в сравнение с 18% за януари-юни 2010 г. Сред най-често предпочитаните секции са „За клиента“ и „Проверка на сметка“, където са отчетени близо 70% от всички посещения на сайта.

Все повече клиенти се възползват и от възможността да платят задълженията си за електроенергия през интернет. Това може да стане чрез системите ePay, eBg.bg, през сайта iCard.bg  или директно през корпоративния уебсайт cez.bg.

Пресцентър на ЧЕЗ България