ЧЕЗ инвестира 1 млн. лв. за подмяна на 57 хил. м. увредени при кражба кабели в София

Компанията призовава за стриктен контрол и будно гражданско съзнание, за да се предотвратят  посегателствата над енергийни съоръжения

ЧЕЗ инвестира близо 1 млн. лева в подмяната на 33 кабела 10 кV с дължина 57 хил. метра от подстанция „Хиподрума“ в София. Полагането на новите кабели се налага, тъй като старите са непоправимо увредени вследствие на системни престъпни посегателства. Благодарение на инвестицията ще бъде възстановена сигурността на захранването за над 21,5 хил. домакинства, клиенти на ЧЕЗ, от близките квартали „Иван Вазов“, „Стрелбище“, „Борово“, „Белите Брези“, „Хиподрума“ и „Крива река“, както и за важни обществени сгради и социални и здравни заведения в района.

По план строително-ремонтните дейности ще продължат до 7 септември 2011 г. Работата по проекта предвижда превключване на напрежението към съседните подстанции, почистване на увредените кабели, полагане на новите кабели и включването им под напрежение. До приключването на проекта потребителите, захранвани от подстанция „Хиподрума”, ще бъдат с намалена сигурност на доставките. За да възстановят в оптимално кратки срокове надеждността на захранването за клиентите в района, 20  служители на ЧЕЗ ще работят и в почивните дни. Четири екипа на компанията ще дежурят денонощно в района, за да може при възникване на аварийна ситуация захранването за потребителите да бъде възстановено максимално бързо.

Подмяната на кабелите от подстанция „Хиподрума” е първият от общо три етапа по възстановяване на щетите от увредени при кражби кабели в южните части на София. След края на стоително-ремонтните дейности по съоръженията от подстанция „Хиподрума” ЧЕЗ планира да пристъпи към възстановяването на щетите от подстанция „Витоша”, която захранва Централната градска част. Там ще бъдат подменени

78 хил. метра кабели на стойност 1.300 млн. лева. През следващата година е предвидена и подмяната на 94 хил. метра кабели от подстанция „Красно село”, от която се снабдяват кварталите „Манастирски ливади“ , „Павлово“, „Красно село“, „Борово“, „Гоце Делчев“, „Гърдова глава“ и „Бояна“. Общо в рамките на проекта компанията планира да инвестира близо 4 млн. лева за подмяната на 229 хил. метра увредени кабели в тази част на столицата. Кабелите, които се полагат, са с алуминиев вместо с меден екран и не представляват интерес за крадците.

„Проблемът с посегателствата над енергийните съоръжения е наистина сериозен и говори за организирана престъпна дейност. Всяка година ние инвестираме над 2 млн. лева за охрана, но случаи като този са показателни, че за ограничаване на проблема са необходими строги нормативни рамки и сериозни наказания. Ние приветстваме промените в Закона за управление на отпадъците и благодарение на тях вече отчитаме 40% по-малко посегателства над съоръжения. За да има наистина осезаеми резултати обаче, отправяме апел към компетентните органи за упражняването на стриктен контрол по съблюдаването на правилата. Обръщаме се с призив и към потребителите да проявят будно гражданско съзнание и да подават сигнали в полицията при наличието на ситуации, застрашаващи сигурността и интереса на обществото“, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Кражбите и посегателствата над съоръжения намаляват надеждността на електрозахранването. По този начин те не само създават неудобства за клиентите, но и застрашават безпроблемното функциониране на социални заведения и институции.

Средствата за възстановяване на щетите от престъпления от подобен характер се отделят от одобрената инвестиционна програма на ЧЕЗ. Само за първото шестмесечие на 2011 г. компанията е инвестирала 2,1 млн. лева за преодоляване на последствията от кражби и посегателства. През 2010 г. тази сума възлиза на 10 млн. лева, или 14% от общия средногодишен размер на одобрените инвестиции. Общо за последните три години и половина щетите са за над 21 млн. лева. При нормални обстоятелства тези средства щяха да бъдат вложени в реновиране и модернизация на електроразпределителната мрежа и подобряване на услугите за потребителите.

За да повиши качеството и сигурността на захранването на клиентите в София, през последните

5 години ЧЕЗ е инвестирала близо 186 млн. лева в рехабилитация, обновяване, модернизиране и развитие на електроенергийната инфраструктура на столицата. Тази година компанията планира да вложи близо 26,7 млн. лева в електроразпределителната мрежа на София.

Пресцентър на ЧЕЗ България