ЧЕЗ започва профилактика на енергийните съоръжения в зимните курорти

Компанията планира да инвестира над 530 хил. лева в електроенергийната инфраструктура на Банско и Боровец тази година

ЧЕЗ започва профилактика на енергийните съоръжения в ски курортите Банско и Боровец. Профилактиката се провежда всяка година в периода от началото на август до края на октомври. Целта на компанията е да използва по-слабо натоварения летен сезон, за да подготви съоръженията за повишеното натоварване и туристическите потоци през зимата. Екипите на ЧЕЗ следят за изправността не само на активите на компанията, но и на тези, които са чужда собственост, и при констатирана нерденост сигнализират за необходимостта от отстраняването й.

За да предложи по-голяма сигурност и качество на захранването за своите клиенти и туристите в зимните курорти, ЧЕЗ планира да инвестира общо над 530 хил. лева в електроенергийната инфраструктура на Банско и Боровец през 2011 г.

От тях инвестиции за над 350 хил. лева са предвидени за електроразпределителната мрежа на Банско. Един от големите проекти, които ЧЕЗ планира да реализира в града през тази година, е свързан с кабелирането на съществуващата въздушна мрежа ниско напрежение по ул. „Гоце Делчев”. Целта на компанията е да запази автентичността на стария град Банско, като същевременно повиши сигурността на електрозахранването на потребителите в курорта.

В другия голям зимен комплекс – Боровец, са планирани инвестиции на стойност над 180 хил. лева през 2011 г. Значителна част от средствата ще бъдат вложени в реконструкцията на два възлови кабела средно напрежение 20 кV. С реализацията на проекта ще се повиши надеждността на захранването в курорта.

„Всяка година ние влагаме човешки и финансов ресурс, за да подготвим мрежата за работа в зимни условия. Правим тези инвестиции, защото България се развива с бързи темпове в областта на планинския туризъм, превръща се във все по-атрактивна дестинация за зимни спортове и е наш дълг  да поддържаме мрежата в добро състояние. Желанието ни е да допринесем максимално, в рамките на възможностите си, за развитието на общините в Западна България и за българската икономика като цяло“, каза Божидар Гатев, директор дирекция Експлоатация и поддържане в ЧЕЗ Разпределение България.

През последните 5 години ЧЕЗ е инвестирала общо 5 млн. лева в зимните курорти Боровец и Банско.

От стъпването си на българския пазар в края на 2004 г. до момента компанията е вложила над 450 млн. лева в електроенергийната инфраструктура на Западна България.

Пресцентър на ЧЕЗ България