ЧЕЗ инвестира 150 хил. лв. в изграждането на трафопост в Сандански

Съоръжението ще осигури захранване за 64 нови клиенти и ще даде възможност за бързо присъединяване на потребители в бъдеще

ЧЕЗ инвестира 150 хил. лева в изграждането на трафопост с кабели средно и ниско напрежение в кв. „Нишан Таши“ в град Сандански. Първата копка на обекта бе направена днес в присъствието на Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, кмета на Сандански Андон Тотев и председателя на Общинския съвет в града - Атанас Стоянов.  

Проектът е част от инвестиционната програма на компанията за община Сандански през 2011 г. на обща стойност 680 хил. лева. Инвестицията в съоръжението ще осигури качествено и сигурно електрозахранванеза 64 нови клиенти на ЧЕЗ в района, сред които жилищни сгради и хотел, и ще гарантира надеждно и бързо присъединяване към мрежата за бъдещи потребители в регулационния участък между гр. Сандански и близкото село Поленица. Планира се трафопостът да бъде пуснат в експлоатация в края на септември 2011 г.

Други големи инвестиционни проекти, които ЧЕЗ планира за територията на община Сандански до края на годината, са свързани с реконструкцията на мрежи ниско напрежение, изнасяне на електромерни табла на имотната граница, оборудването на два трафопоста в гр. Сандански и изграждането на два стълбовни трансформаторни поста в с. Лешница и местността „Попина лъка“. Те са на обща стойност 530 хил. лева.

"Приоритетни цели на ЧЕЗ са осигуряването на по-голяма надеждност и европейско качество на доставките за жителите на Западна България. Mрежата е стара и се нуждае от сериозни инвестиции за реновиране и модернизиране. Въпреки че решението на ДКЕВР за цените на електроенергията не покрива необходимите инвестиционни и оперативни разходи, ние ще продължим да работим съвестно и професионално в рамките на възможностите си за оптимизиране на услугите, които предлагаме на нашите клиенти", каза Петър Докладал.

Изчисленията, базирани на анализите за необходимостта от рехабилитация, реновиране и модернизация на мрежата в община Сандански, показват, че за постигане на оптимални  резултати за 2011 г. са необходими инвестиции в размер на 1,1 млн. лева.

През последните пет години (2006 г. – 2010 г.) ЧЕЗ е вложила над 26 млн. лева в повишаване сигурността на доставките за област Благоевград и е изградила 6718 броя съоръжения с цел присъединяване на нови клиенти. От общия обем средства през периода ЧЕЗ е вложила близо 1,4 млн. лева в електроразпределителната мрежа на община Сандански.

PR and Communications