ЧЕЗ оптимизира работните процеси с модерна технология

Географска информационна система (ГИС) намалява времето за реакция в аварийни ситуации

 

ЧЕЗ оптимизира работните процеси с прилагането на иновативната технология ГИС - ITсистема, която предлага бърз и лесен електронен достъп до всички обекти от над 60 хил. км електроразпределителна мрежа в Западна България, както и дотехнически показатели, свързани с функционалността на над 22 хил. трафопоста.

Географската информационна система подпомага с  координирана информация функциите на отделните звена на ЧЕЗ Груп, като по този начин намалява времето за реакция в аварийни ситуации, съкращава сроковете за присъединяване и предоставяне на техническа информация за енергийните съоръжения на бизнеса.

„ЧЕЗ е модерна и иновативна компания, чиято основна цел е оптимизиране на процесите за подобряване на качеството на обслужване на клиентите. Въвеждането на Географската информационна система е още една стъпка в посока доближаване на предлаганите от компанията услуги до европейските стандарти“, каза Иван Гюровски, зам. изпълнителен директор Стратегическо Развитие на „ЧЕЗ Разпределение България”.           

През 2010 г. „ЧЕЗ Разпределение България” получи награда за постигнати високи постижения в прилагане на иновативни географски информационни системи (ГИС) в областта на инженерната инфраструктура и транспорт. Компанията беше отличена по време на ЕСРИ потребителска конференция  2010 „ГИС в действие".

В бъдеще ЧЕЗ планира да реализира и други иновативни проекти с цел оптимизиране на услугите за клиентите. Възможностите на компанията за подобряване на електроразпределителната мрежа и въвеждане на нови технологии обаче зависят от средствата, които регулаторът й одобрява. При настоящия одобрен инвестиционен обем компанията не може да реализира всички належащи енергийни проекти.

За постигане на оптимални резултати в Западна България са необходими 152 млн. лева годишни инвестиции в електроразпределителната мрежа. Въпреки че решението на ДКЕВР за цените на електроенергията в периода 1 юли 2011 г. – 30 юни 2012 г. запази инвестициите на компанията на досегашното ниво от 71 млн. лева средногодишно, ЧЕЗ ще продължи да работи професионално за подобряване на услугите за клиентите си в рамките на одобрения инвестиционен ресурс.

 

PR