Представител на мениджмънта на ЧЕЗ се срещна с местните власти от област Кюстендил

По време на дискусията бяха обсъдени необходимостта от увеличаване на инвестициите в електроразпределителната мрежа и вариантите за успешно сътрудничество

Божидар Гатев, директор „Експлоатация и поддържане” в ЧЕЗ Разпределение България, се срещна днес с областния управител наКюстендил Любомир Анчеви представители на пет общини в региона. По време на дискусията г-н Гатев очерта инвестиционните планове на ЧЕЗ за областта през 2011 г. и предложи варианти за продължаване на ползотворното и коректно сътрудничество с местните власти.

В срещата се включиха представители на общините Кюстендил, Дупница, Бобов Дол, Кочериново и Трекляно.

„Желанието ни е да продължим да градим имидж на професионална, прозрачна и честна компания. Компания, която черпи опит от партньорството си с обществото и институциите. Поддържането на директна комуникация е важно за нас, защото това е най-прекият път за решаването на възникналите казуси. Общите ни усилия приближават качеството на нашите услуги до европейските стандарти, а потребители ни заслужават това“ каза Божидар Гатев.

През последните 5 години ЧЕЗ инвестира 10,7 млн. лева в рехабилитация и модернизиране на електроразпределителната мрежа на област Кюстендил, като от тях 2,8 млн. лева са вложени само в община Кюстендил. От началото на 2006 г. до момента във връзка с присъединяването на нови потребители в областта са изградени 1479 енергийни съоръжения, 648 от които са в община Кюстендил.

През 2011 г. ЧЕЗ планира да инвестира 2,36 млн. лева в дейности, свързани с подобряване на качеството и надежността на захранването и развитие на електроразпределителната мрежа в областта. От тях 935 хил. лева са предназначени за община Кюстендил.

Сред големите инвестиционни обекти, предвидени за тази година в областта, е проектът за реконструкция на три основни електропровода 20 kV, на стойност 243 хил. лева. Благодарение на реализацията му ще се увеличи надеждността на захранването за клиентите в региона. Тази година предстои и изграждането на четири трафопоста в област Кюстендил на обща стойност 350 хил. лева.

Изчисленията, базирани на належащата нужда от рехабилитация, реновиране и модернизация на мрежата в област Кюстендил, сочат, че за постигане на оптимални резултати за качество и сигурност на захранването в района за настоящата година са нужни инвестиции в размер на 4,3 млн. лева. Това е почти два пъти повече от средствата, които компанията може да отдели при настоящата средно годишна инвестиционна програма, одобрена от ДКЕВР.

През февруари ЧЕЗ отправи предложение за увеличаване на обема на одобрените инвестиции на компанията до 152 млн. лева годишно. Ценовото решение на регулатора за периода 1 юли 2011 –

30 юни 2012 г. обаче не взе под внимание искането на компанията. ЧЕЗ приема мотивите на ДКЕВР и ще продължи да работи професионално за подобряване на услугите за клиентите при ограничения си одобрен инвестиционен ресурс.

 

PR