ЧЕЗ препоръчва на клиентите да декларират сами показанията на електромерите си към края на юни

Целта на компанията е консумацията да бъде таксувана максимално коректно с оглед на новите цени на електроенергията от следващия месец

Във връзка с новите цени на електроенергията, които влизат в сила от 1 юли 2011 г., ЧЕЗ предоставя възможност на клиентите си да отчетат и декларират показанията на електромерите си към края на месец юни. Целта на компанията е да гарантира максимална коректност при таксуването на консумираната електроенергия. Клиентите, желаещи да се възползват от тази възможност трябва да отчетат електромерите си между 29 юни и 1 юли, а подаването на данните към компанията да стане най-късно до 6 юли в  центровете за обслужване на клиенти в Западна България и на инфолинията 0700 10 010. 

За да подадат отчета си, потребителите трябва да попълнят „Заявление за деклариране на показания”, което може да се изтегли от сайта на компанията www.cez.bg или да се получи на място. Необходимо е документът да включва данните от електромера, ИТН номера, датата на отчитане, трите имена и адрес на титуляра.

От 00:00 ч. на 1 юли тази година на територията на Западна България са в сила новите цени на електроенергията и мрежовите услуги, установени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Потреблението по стари цени, отчетено от клиентите или компанията, ще бъде включено във всяка фактура.

PR