Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България се срещна с представители на местните власти на град София

Петър Докладал обсъди с областния управител и районните кметове инвестиционната програма на компанията за столицата и възможностите за успешно сътрудничество

 

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Петър Докладал се срещна вчера с областния управител на София-град Данаил Кирилови кметовете на столичните райони. По време на дискусията бяха обсъдени инвестиционните намерения на компанията за областта през 2011 г. и възможностите за подобряване на качеството на доставките на електроенергия и обслужването на клиентите в района.

От страна на електроразпределителната компания освен Петър Докладал присъстваха и Божидар Гатев, директор „Експлоатация и поддържане” в ЧЕЗ Разпределение България, Димо Петров, директор „Обновяване, проучване и предоставяне на мрежи” в ЧЕЗ Разпределение България, и Радослав Димитров, директор „Обслужване на клиенти” в ЧЕЗ България. Местната власт бе представена от кметовете на 24-те столични района.

„Стремежът на ЧЕЗ винаги е бил насочен към изграждането и поддържането на открита и директна комуникация с местните власти. Вярваме, че утвърденото партньорство на местно ниво ще ни помогне да постигнем общата си цел – европейско качество и надеждно електрозахранване за битовите клиенти и бизнеса‘‘, каза Петър Докладал.

През последните 5 години ЧЕЗ е инвестирала близо 186 млн. лева в електроразпределителната мрежа  на град София, като само през миналата година компанията е вложила 40,8 млн. лева в модернизиране и развитие на електроенергийната инфраструктура на столицата. Благодарение на инвестициите за петгодишния период (2006-2010 г.) са присъединени приблизително 16 хил. нови клиенти в района.

През 2011 г. ЧЕЗ планира да инвестира над 26,6 млн. лева от одобрената си инвестиционна програма в рехабилитация, обновяване и модернизиране на електроразпределителната мрежа в град София. Сред по-големите инвестиционни проекти са закупуване на ключов трансформатор за подстанция "Младост" за 1,3 млн. лева, стартиране на първи етап от подмяната на увредени при посегателство кабели в проходим колектор към подстанция "Хиподрума" на стойност близо 1 млн. лева, изграждане на тръбна мрежа за участък от софийското метро по бул. Ломско шосе на стойност 250 хил. лева и подмяна на електромери и часовници за 3,2 млн. лева.

Изчисленията, базирани на състоянието на енергийните съоръжения и необходимостта от инвестиции в  електроразпределителната мрежа на град София, сочат, че за реализиране на всички належащи обекти в столицата през 2011 г. са необходими близо 93 млн. лева. Сумата е почти три пъти по-голяма от средствата, които компанията може да отдели при настоящата средно годишна инвестиционна програма, одобрена от ДКЕВР.

В края на февруари ЧЕЗ отново повдигна въпроса пред ДКЕВР, с предложение за увеличаване на инвестиционния обем до 152 млн. лева годишно до края на регулаторния период.

PR