ЧЕЗ призовава клиентите си да се възползват от удобствата на индиректното обслужване

Дружеството подготвя кампания за разясняване на предимствата на дистанционните услуги

ЧЕЗ призовава клиентите си да се възползват от удобствата на обслужването от дистанция. Компанията припомня на потребителите, че сключването на Споразумение за индиректно заявяване на услуги дава възможност за извършване на над 30 платени и безплатни услуги с едно обаждане по телефона. Споразумението може да бъде подписано във всеки от Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ в Западна България.

През 2010 г. дистанционното обслужване предизвика сериозен интерес сред потребителите, като броят на сключените споразумения отбеляза шесткратен ръст спрямо предходната година и достигна над 7600. В момента ЧЕЗ разработва кампания, която цели популяризирането на възможностите за този вид обслужване.

„Съвременното поколение живее онлайн и с телефон в ръка. Ние искаме да адаптираме нашите услуги към нуждите на активните, ценящи времето си днешни хора. Убеден съм, че все повече наши клиенти ще се възползват от възможностите, които им предлагаме”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Най-често клиентите на ЧЕЗ, сключили споразумения за индиректно обслужване, се възползват от възможността  да декларират показанията на електромера си по телефона или да заявят смяна или сверяване на часовника на електомера.

Допълнителна информация за това как може да бъде сключено споразумение за индиректно обслужване и за услугите, които могат да бъдат заявени, можете да получите във всеки Център за обслужване на клиенти, на корпоративния сайт на ЧЕЗ – www.cez.bg, или на денонощната информационна линия на компанията – 0700 10 010.

PR