ЧЕЗ реализира проект на стойност 2,1 млн.лв. за подобряване на захранването в Перник

Благодарение на инвестицията централната част на града премина от захранващо напрежение

6 kV към напрежение 20 kV

 

ЧЕЗ приключи финалния етап от проекта за преминаването на централната градска част на Перник от ниво на захранващо напрежение 6 kV към напрежение 20 kV. Инвестицията е на обща стойност над

2,1 млн. лв. Последната фаза от проекта, който стартира преди пет години, включваше подмяната на два кабела в района на спортна зала „Кракра”. Кабелите са положени в тръбна мрежа, като всеки от тях е с дължина 1600 м, а инвестицията е на стойност 147 хил. лв. Реализацията на проекта дава възможност на клиентите в района да получават захранване от две подстанции, като по този начин се повишава надеждността на захранването.

Завършеният обект бе представен днес пред медиите в присъствието на зам.-кмета на Перник арх. Михаил Михайлов, Георги Шарлачки, зам. областен управител на Перник, Божидар Гатев, директор „Експлоатация и поддържане” в ЧЕЗ Разпределение България и Димо Петров, директор „Обновяване, проучване и предоставяне на мрежи” в ЧЕЗ Разпределение България.

Подобряването на сигурността на доставките е особено важно за централната част на града, в която са съсредоточени сградите на редица институции и социални заведения – Общински съвет, Областна администрация, МВР, болници, банки, училища и др. Подмяната ще допринесе за намаляването на аварийността и за повишаване качеството на електрозахранването на клиентите.

„През годините ЧЕЗ многократно показа социална ангажираност. Постигането на европейски стандарти на качеството на услугите, които предлагаме, е основен приоритет за нас. С последния етап от този голям инвестиционен проект ние осигурихме стабилно електрозахранване на обществено значими сгради в района. За съжаление инвестираме в рамките на одобреното, а средствата са крайно недостатъчни. Надяваме се,че регулаторът ще вземе под внимание желанието ни да подобрим показателите на мрежата и да повишим качеството и сигурността на доставките'', каза Димо Петров.

През последните 5 години ЧЕЗ е инвестирала близо 12 млн. лева в електроразпределителната мрежа на област Перник. От тях 5,8 млн. лева са само направените инвестиции в община Перник. За този период компанията е изградила 1620 броя съоръжения в областта, във връзка с присъединяване на нови потребители, като от тях 1120 са в община Перник.

Тази година предстои реализиране и на други важни обекти на територията на област Перник. Сред тях са подмяна на силови трансформатори на стойност 180 хил. лева, реконструкция на мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла, електромери и часовници в село Голямо Бучино, община Перник, и в селата Горна и Долна Диканя, община Радомир, на обща стойност 350 хил. лева. Предстои и изкупуване на енергийни обекти на територията на област Перник, за които са предвидени 281 хил.лв.

През 2011 г. планираните инвестиции в електроенергийната инфраструктура на област Перник са с общ размер 2,4 млн. лева. За постигането на качество и сигурност на захранването за клиентите в района обаче са необходими над 4,2 млн. лева инвестиции. При така одобрения инвестиционен обем компанията не може да реализира всички належащи обекти по електроразпределителната мрежа в Западна България. В края на февруари ЧЕЗ отново повдигна въпроса пред ДКЕВР, с предложение за увеличаване на инвестиционния обем до 152 млн. лева годишно до края на регулаторния период.

PR