ОТВОРЕНО ПИСМО в подкрепа на законодателните мерки в областта на управлението на отпадъците

Уважаеми Г-н Борисов,

Уважаеми Госпожи и Господа министри и народни представители,

С настоящото публично заявяваме нашата подкрепа за законодателните мерки в областта на управлението на отпадъците. Изразяваме своята благодарност за работата и усилията, вложени в изработването и приемането на конкретни мерки, които защитават инфраструктурата на нашите компании от посегателства върху нея и по този начин защитават спокойствието и сигурността на нашите клиенти, българските граждани.

Законодателните инициативи на парламента и действията на държавната администрация за въвеждане на ясни и коректни правила, които съществено ограничават възможността крадени инфраструктурни елементи да бъдат продавани в лицензирани за целта пунктове, ни дават възможност да се стремим към постигането на европейски стандарти при осигуряване на предоставяните от нас услуги.

Всяка една от нашите компании приема проблемите с посегателствата над изгражданите и експлоатираните от нас инфраструктура и съоръжения за изключително сериозен проблем, който пряко ощетява нашите клиенти и уронва престижа ни на надежден и сигурен партньор и доставчик на качествени услуги. Само за миналата година клиентите на нашите компании са били ощетени с над 15 млн. лева в резултат на кражби на съоръжения от мрежите ни, като общият брой на оставените без услуга български граждани достигна един милион.

Сигурността на предоставянето на услугите за клиентите е приоритет за нас и ние ще продължим да се борим в рамките на нашите възможности, за драстично ограничаване и прекратяване на кражбите и посегателствата, които засягат интересите на обществото като цяло. Средствата, които ежедневно влагаме за покриване на щетите, нанесени при кражби и посегателства, иначе биха се използвали за подобряване на качеството и обхвата на услугите, които нашите компании предоставят на българските граждани. Декларираме, че подкрепяме мерките от страна на държавата, които допринасят за трайното решаване на този проблем.

С уважение,

VIVACOM

ЧЕЗ България

Национална компания „Железопътна инфраструктура”

Alcatel-Lucent

Е.ONБългария

Национална електрическа компания ЕАД

Електроенергиен системен оператор ЕАД

PR