ЧЕЗ съветва клиентите си да подхождат разумно към консумацията на електроенергия през летния сезон

ЧЕЗ съветва потребителите да подхождат рационално към потреблението на електроенергия през летния сезон. Целта е, от една страна, да се избегнат свръхнатоварвания по мрежата вследствие на повишената употреба на климатици и други охлаждащи уреди в периодите с високи температури, и от друга - да се формира енергийно ефективно поведение у клиентите.

„Като цяло в България на пестенето се гледа негативно. Истината е, че  формирането на енергийно отговорно поведение у потребителите е изключително важно тук, където консумацията значително надвишава средноевропейските показатели. Необходимо е хората да осъзнаят, че рационалното потребление е от значение не само за тях самите, но и за бъдещето на планетата, на която живеем всички ние”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Статистиката показва, че в България потреблението на битовите и бизнес клиентите е с до 50% по-високо в сравнение с останалите страни от Европейския съюз. На страните членки са поставени индикативни цели за намаляване на потреблението на електроенергия с 9% до 2017 г.

ЧЕЗ провежда последователна политика за информиране на потребителите по въпросите на енергийната ефективност. През 2009 г. компанията осъществи образователна кампания под надслов „По-малко енергия, повече светлина“ в пет големи областни града в Западна България. През януари 2010 г. ЧЕЗ организира заедно с някои от най-големите търговски вериги за електротехника инициативата „Консумирай ефективно, спестявай прогресивно“ за популяризиране на продуктите от висок енергиен клас. В началото на тази година компанията сключи договори за сътрудничество с фирми, произвеждащи продукти, свързани с енергоспестяването.

За да информира и улесни клиентите си, на корпоративния си сайт www.cez.bg дружеството е разработило енергиен калкулатор, благодарение на който всеки сам може да изчисли потреблението на различните уреди в дома си. В секцията „За клиента” могат да бъдат открити и редица съвети за намаляване на потреблението.

PR