ЧЕЗ и камарата на строителите в България обсъдиха възможностите за разрешаване на казуса с изкупуването на съоръжения

Електроразпределителната компания предостави на предприемачите копие на списъка с реда на изкупуване, който беше внесен в ДКЕВР през май

ЧЕЗ и Камарата на строителите в България (КСБ) обсъдиха днес (14.06.2011 г.) възможностите за разрешаване на казуса със забавеното изкупуване на енергийни съоръжения, изградени от предприемачи. Това стана в рамките на редовна среща на съвместната експертна комисия, съзадена през февруари 2011 г. с цел улесняване на диалога и сътрудничеството между ЧЕЗ и КСБ.

В дискусията се включиха Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, и Стефан Апостолов, директор дирекция “Управление на дружеството” в ЧЕЗ Разпределение България АД. От страна на Камарата на строителите в България участие взеха председателят Светослав Глосов и изпълнителният директор Иван Бойков. 

"Вярвам, че е изключително важно да поддържаме партньорски и прозрачни отношения с Камарата на строителите и да си сътрудничим. Това е особено необходимо при разрешаването на казуси като този с изкупуването на енергийните съоръжения. Целта ни е обща – да се справим със ситуацията в оптимално кратки срокове - затова трябва да обединим усилия за постигането й. Тази година от ЧЕЗ предложихмена регулатора да увеличи обема на одобрените ни инвестиции до 152 млн. лева средно годишно. Подобен обем инвестиции би ни дал възможност да изкупимсъоръженията в рамките на 3-4 години, докато при запазване на сегашното ниво ще са необходими поне 10 години", каза Петър Докладал.

През май тази година ЧЕЗ внесе в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) списък с реда на изкупуването на обектите, изградени от предприемачи. Копие от списъка бе предоставено и на КСБ.Желанието на компанията е последователността и регламентът, по които става изкупуването на съоръженията, да са напълно прозрачни и ясни както за предприемачите, така и за обществеността.

До забавянето при изкупуванията на енергийни съоръжения се стигна основно заради засилените темпове на строителство в Западна България преди началото на икономическата криза и недостатъчните инвестиции, които се одобряват на ЧЕЗ в последните години.

PR