ЧЕЗ представи пред ДКЕВР аргументите за ценовото си предложение

Компанията предлага да бъдат одобрени инвестиции от 152 млн. лева средногодишно за оставащите две години от регулаторния период

ЧЕЗ представи пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) аргументите за направеното в края на февруари ценово предложение за периода 01.07.2011 – 01.07.2012 г. Това стана на среща на регионалния мениджър на компанията за България Петър Докладал и менджърите на „ЧЕЗ Електро България” и „ЧЕЗ Разпределение България” с представители на държавния регулатор днес.

Предложението на ЧЕЗ, оповестено официално на 28 февруари тази година, предвижда средно увеличение на крайната цена на електроенергията от 1,9 ст. на киловатчас, без ДДС (13,12%). То се основава на реалните разходи на дружествата на ЧЕЗ, отчитайки инфлацията и инвестициите, либерализацията на пазара и енергийната ефективност. Увеличението на крайната цена на електроенергията обаче не е задължително. Генерирането на необходимите приходи за компанията за следващия ценови период може да бъде постигнато и чрез промяна на разпределението на цената по веригата производител-доставчик. През 2009 г. делът на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията е бил 13.28%, а през 2010 г. – 12.19%.

„Ценовото ни предложение е прозрачно, професионално и аргументирано.  Ние и държавата сме в един отбор, искаме да играем заедно за реализацията на една обща цел – потребителите да получават европейско качество на услугите. Важно е да си сътрудничим, защото това е най-сигурният начин да спечелят клиентите. Одобряването на ценовото ни предложение ще допринесе и за повишаване на пазарната стойност на държавния дял от дружествата на ЧЕЗ, който предстои да бъде приватизиран”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Предложението предвижда одобряване наинвестиции за поддържане и развитие на електроразпределителната мрежа в Западна България за периода 01.07.2011 – 01.07.2012 г. в размер на 152 млн. лева. Сред основните аргументи за исканите по-високи инвестиции са необходимостта спешно да бъде разрешен проблемът със забавенето изкупуване на енергийните съоръжения на строителните предприемачи, състоянието на електроразпределителната мрежа и установяването на принципа на равнопоставеност на клиентите на всички електроразпределителни дружества.

От началото на настоящия регулаторен период на ЧЕЗ се признават годишни инвестиции от 35 лева на клиент. В същото време в Югоизточна България и Североизточна България се признават инвестиции от съответно 75 лева и 65 лева на клиент.

Енергийнитесъоръжения в Западна България в по-голямата си част са стари и трябва да се подменят, за да се постигне сигурност и стабилност на електроснабдяването. Тревожен е фактът, че 84% от кабелните линии 110 kV са отпреди 21-30 години при гаранционен период 25 години. От въздушните линии средно напрежение 41% са над 30-годишни, при гаранционен период 30 години. Отлагането на инвестициите удължава срока за обновяване на съоръженията и допълнително влошава тяхното състояние.

Заради строителния бум, който предшестваше кризата и системния недостиг на одобрени инвестиционни средства се стигна до забавяне при изкупуването на съоръженията, изградени от предприемачи. ЧЕЗ се опита да предотврати този казус. В ценовото предложение за настоящия регулаторен период компанията поиска инвестиции в размер на 450 млн. лева за петте години, или 90 млн. лева средно годишно, отчитайки темпа на застрояване на територията. Регулаторът одобри инвестиции в размер на 71 млн. лева средногодишно. Одобряването на средно 19 млн. лева по-малко от предложените годишни инвестиции доведе до забавяне на изкупуванията и в момента задълженията на компанията към строителите възлизат на над 120 млн. лева. С одобряване на поискания обем на инвестиции ЧЕЗ ще бъде в състояние да изкупи съоръженията за период от три до четири години. Ако се запази сегашното ниво на инвестиции ще са необходими поне 10 години.

Предложението отчита и необходимите оперативни разходи, които трябва да покрият ремонтаи експлоатацията на съоръженията, разходитеза персонал и разходитеза лицензионната дейност. Средствата, необходими само за покриването наразходитеза персонал, осигуряващ дейността разпределение на електрическа енергия за 2011 г. надвишават одобрените годишни оперативни разходи.

ЧЕЗ работи за оптимизирането на разходите и на част от процесите, свързани с обслужването на клиентите. През 2010 г. компанията постигна 15% намаление на разходите за външни услуги спрямо предходната година. За допълнителна оптимизация на разходите компанията се нуждае от съдействието и одобрението на ДКЕВР.

При одобряване на инвестиции в размер на 152 млн. лева средногодишно за оставащите две години от регулаторния период ще бъдат изпълнени следните проекти:

- 55,184 млн. лева за подмяна на 350 км мрежа средно напрежение, 150 км мрежа ниско напрежение и изнасяне на 48 000 електромера на границата на собственост;

- 14,85 млн. лева за монтиране на 300 нови трансформатора и подмяна на 200 000 електромера;

- 15 млн. лева за присъединяването на 6 000 нови обекта, изградени от ЧЕЗ;

- 40 млн. лева за изкупуването на 35% от обектите, изградени от предприемачи;

- 15 млн. лева в присъединяване на 140 производители, използващи ВЕИ;

- 5 млн. лева за изкупуването на 70 броя стари съоръжения общинска собственост;

- 6,99 млн. лева за монтиране на 3 300 електромера с дистанционно отчитане.

 

PR