Мениджмънтът на ЧЕЗ се срещна с кметовете на общините от област Враца

Компанията обсъди с местните власти инвестиционната си политика за региона

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България,Петър Докладал, се срещна днес с представители на местните власти от област Враца, за да представи инвестиционната политика на компанията за региона. Срещата, инициирана от ЧЕЗ и областния управител

г-жа Пепа Владимирова, се проведе в Областната управа. На дискусията присъстваха представители на местните власти от общините Роман, Криводол, Мездра, Хайредин, Бяла Слатина, Козлодуй и Враца. От страна на компанията освен регионалния мениджър участваха и Радослав Димитров, директор „Обслужване на клиенти” в ЧЕЗ България, и Димо Петров, директор „Обновяване, проучване и предоставяне на мрежи” в ЧЕЗ Разпределение България.

По време на събитието бяха обсъдени инвестиционните планове на ЧЕЗ за региона. Представителите на местните власти споделиха с мениджърите на компанията идеите си за бъдещо ползотворно сътрудничество и очакванията си за развитието на общините, които управляват.

"ЧЕЗ стопанисва най-голямата електроразпределителна мрежа в България, с дължина над 60 хил. км, и обслужва най-много клиенти – над 2 млн. За да изпълним своя дълг към клиентите, ние трябва да инвестираме непрекъснато в повишаване сигурността и качеството на услугите, които предлагаме. Вярваме, че един от начините да постигнем това е чрез затвърждаване на отношенията на сътрудничество с местните власти, които винаги са били наш коректен партньор”, каза Петър Докладал.

За 2011 г. ЧЕЗ планира да инвестира близо 3,6 млн. лева в повишаването на качеството и сигурността на захранването и за подобряване на услугите за клиентите си на територията на област Враца.Основният обем от предвидените инвестиции за района за тази година е свързан с реконструкция и модернизация на кабели, изнасяне на електромерни табла извън границата на собствеността, изкупуване на енергийни обекти. 

Изчисленията, базирани на належащата нужда от рехабилитация, реновиране и модернизация на мрежата в района, показват, че за постигане на оптимални и осезаеми резултати за настоящата година в област Враца са нужни инвестиции в размер на над

6,7 млн. лева, което е почти два пъти повече от сумата, която компанията може да отдели. ЧЕЗ инвестира в рамките на одобрения от ДКЕВР средно годишен инвестиционен обем в размер на 71 млн. лева. За да реализира най-неотложните проекти, да модернизира и разшири мрежата си обаче, на ЧЕЗ са необходими инвестиции в размер на 152 млн. лева годишно за оставащите две години от регулаторния период.

През последните 5 години ЧЕЗ е инвестирала близо 18 млн. лева в рехабилитация, модернизация и развитие на електроразпределителната мрежа на област Враца. От стъпването си на българския пазар в края на 2004 г. компанията е инвестирала близо

450 млн. лева за рехабилитация, модернизиране и развитие на електроразпределителната мрежа в Западна България.

 

PR