ЧЕЗ инвестира 86 хил. лева в изграждането на трафопост в Дупница

Съоръжението ще подобри електрозахранването за 250 домакинства в района и ще даде възможност за присъединяване на бъдещи стопански потребители

ЧЕЗ инвестира 86 хил. лева в изграждането на трафопост с кабели средно и ниско напрежение в близост до стадион „Бончук” в град Дупница. Съоръжението ще повиши сигурността и качеството на електрозахранването на 250 домакинства и ще даде възможност в бъдеще да бъдат присъединени и стопански потребители от района.

Съоръжението бе монтирано днес в присъствието на Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, и представители на местните власти – Даниела Годинова, зам.-областен управител на Кюстендилска област, и инж. Атанас Янев, кмет на община Дупница.

До края на 2011 г. компанията планира да осъществи други два проекта в Дупница. През месец юни е предвидено да започне реконструкцията на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла на имотната граница от три трафопоста в с. Блажиево. Инвестицията на стойност 43 хил. лв. ще повиши качеството и сигурността на електрозахранването на над 350 домакинства. Друг проект, на стойност 107 хил. лева, предвиден да стартира през юли, включва изграждане на още един трафопост и кабели средно и ниско напрежение. Към него ще бъдат присъединени множество стопански и битови потребители, захранвани до момента от трафопостове, чужда собственост.

„Основен приоритет на ЧЕЗ е да предостави европейско качество на услугите за клиентите си. Инвестираме непрекъснато, в рамките на утвърдената ни програма, за подобряване на качеството и повишаване на сигурността на услугите, които предлагаме. За да постигнем значителни подобрения в обозрими срокове обаче, ни е необходим по-голям обем инвестиции, одобрени от ДКЕВР. Решението на този въпрос е изцяло в ръцете на регулатора“, каза Петър Докладал.

През 2011 г. компанията планира да вложи общо 550 хил. лева в електроразпределителната мрежа на община Дупница. Тези средства ще бъдат инвестирани в развитие на електроразпределителната мрежа средно напрежение и монтаж на нови трафопостове, подмяна на трансформатори, реконструкция и модернизация на разпределителната мрежа средно напрежение, развитие на мрежата ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост, в присъединяване на нови абонати.

За последните 5 години ЧЕЗ инвестира общо 13,8 млн. лева в електроразпределителната мрежа на област Кюстендил, а от тях близо6 млн. лева са инвестирани в община Дупница. Изчисленията, базирани на състоянието на енергийните съоръжения в района и необходимостта от рехабилитация, модернизиране и развитие на електроразпределителната мрежа на територията на област Кюстендил, сочат, че за постигане на осезаеми резултати по отношение на качеството и сигурността на захранването за тази година са необходими приблизително 4,3 млн. лева.

Към момента одобреният средногодишен инвестиционен обем на ЧЕЗ е в размер на 71 млн. лева. Тези средства не са достатъчни за финансирането на всички проекти, чиято реализация е необходима. За да поддържа и развива електроразпределителната мрежа в Западна България, ЧЕЗ се нуждае от инвестиции в размер на 152 млн. лева годишно за оставащите две години до края на регулаторния период. 

От стъпването си на българския пазар преди шест години ЧЕЗ е инвестирала близо 450 млн. лева в електроразпределителната мрежа в Западна България и в подобряване на обслужването на клиентите.

PR