Мениджмънтът на ЧЕЗ се срещна с кметовете на общините от София област

Компанията обсъди с местните власти инвестиционната си политика за региона

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България,Петър Докладал, се срещна в четвъртък с представители на местните власти от София област, за да представи инвестиционната политика на компанията за региона. Срещата, инициирана от ЧЕЗ и Община Божурище, се проведе в Община Божурище и бе председателствана от кмета на общината, Аспарух Аспарухов. На дискусията присъстваха представители на местните власти от общините Божурище, Костинброд, Своге, Драгоман, Етрополе, Пирдоп, Сливница, Правец, Мирково, както и зам.-областният управител на Софийска област, Мартин Тинчев. От страна на компанията освен регионалния мениджър участва и Кремена Стоянова, изпълнителен директор на ЧЕЗ Електро България.

По време на събитието бяха обсъдени инвестиционните планове на ЧЕЗ за региона. Представителите на местните власти споделиха с мениджърите на компанията идеите си за бъдещо ползотворно сътрудничество и очакванията си за развитието на общините, които управляват.

"ЧЕЗ стопанисва най-голямата електроразпределителна мрежа в България, с дължина над 60 хил. км, и обслужва най-много клиенти – над 2 млн, приблизително 40% от населението на страната. Сами виждате, че тези фактори предполагат сериозна отговорност. За да изпълним своя дълг към клиентите, ние трябва да инвестираме непрекъснато в повишаване сигурността на услугите, които предлагаме. Вярваме, че един от начините да постигнем това, е чрез затвърждаване на отношенията на сътрудничество с местните власти, които винаги са били наш коректен партньор”, каза Петър Докладал.

За 2011 г. ЧЕЗ планира да инвестира близо 6,6 млн. лева в повишаването на качеството и сигурността на захранването и за подобряване на услугите за клиентите си на територията на София област.

Компанията инвестира в рамките на одобрения от ДКЕВР средно годишен инвестиционен обем в размер на 71 млн. лева. За да реализира най-неотложните проекти, да модернизира и разшири мрежата си обаче на ЧЕЗ са необходими инвестиции в размер на 152 млн. лева годишно за оставащите две години от регулаторния период.

При одобряване на този инвестиционен обем, компанията планира на годишна база подмяна на 350 км мрежа средно напрежение, 150 км мрежа ниско напрежение; изнасяне на 4800 електромера на границата на собственост; монтиране на 300 нови трансформатора и подмяна на 200 000 електромера; присъединяване на 6 000 нови обекта, изградени от ЧЕЗ; изкупуване на 35% от обектите, изградени от предприемачи; присъединяване на 140 производители, използващи ВЕИ; изкупуване на 70 броя стари съоръжения общинска собственост, и монтиране на 3 300 електромера с дистанционно отчитане.

От стъпването си на българския пазар в края на 2004 г. ЧЕЗ е инвестирала близо 450 млн. лева за рехабилитация, модернизиране и развитие на електроразпределителната мрежа в Западна България.

 

PR