Регионалният мениджър на ЧЕЗ Петър Докладал и кметът на община Кюстендил Петър Паунов обсъдиха възможностите за възможностите за сътрудничество

Компанията планира да инвестира 2,37 млн. лева в електроразпределителната мрежа на област Кюстендил през 2011 г.

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Петър Докладал се срещна вчера с кмета на Кюстендил Петър Паунов. По време на разговора бяха обсъдени инвестиционните намерения на компанията на територията на общината и възможностите за бъдещо сътрудничество между двете страни.

Срещата е част от политиката на ЧЕЗ за поддържане на активен диалог и ползотворно партньорство с всички заинтересовани от дейността й страни. От началото на тази година Петър Докладал и мениджъри на ЧЕЗ в България провеждат серия от срещи с представители на местните власти на територията, на която компанията оперира.

"За нас е особено важно да поддържаме диалогична комуникация с общините в Западна България. Целта ни е да инвестираме оптимално, в рамките на утвърдената ни инвестиционна програма, за да можем да отговорим на нуждите на съответния район. За съжаление недостатъчният одобрен инвестиционен обем не ни позволява да реализираме всички належащи проекти. Вярваме, че необходимостта от увеличаване на инвестициите в електроразпределителната мрежа на оперираната от ЧЕЗ територия ще бъде взета предвид от регулатора и предложението, което оповестихме в края на февруари, ще бъде уважено. Защото залогът е общественият интерес", каза Петър Докладал.

През 2011 г. ЧЕЗ планира да инвестира 2,37 млн. лева в електроразпределителната мрежа на област Кюстендил. От тях 550 хил. лева ще бъдат вложени за подобряване на качеството и сигурността на захранването в община Кюстендил, като 100 хил. лева са предназначени за подмяната на трансформатори.Сред инвестиционните намерения на ЧЕЗ за общината е и изграждането на захранващите кабелни линии средно и ниско напрежение и цялостно оборудване на закупената от община Кюстендил сграда за трафопост на ул. “Гоце Делчев” в града.

Към момента компанията извършва реконструкция на мрежата ниско напрежение в с. Жиленци, а след края на юни ще започне изграждането и на стълбовен трафопост в селото. До края на тази година ЧЕЗ предвижда изнасяне на електромерните табла на границата на собствеността в селата Tаваличево и Драговищица в община Кюстендил.

За постигане на оптимални резултати и реализиране на всички належащи обекти на територията на Кюстендилска област през тази година са нужни инвестиции в размер на 4,29 млн. лева, като за община Кюстендил сумата възлиза на550 хил.лв. С настоящата одобрена инвестиционна програма ЧЕЗ не може да реализира всички необходими проекти.

В края на февруари компанията оповести предложението си за одобряване на инвестиции в размер на 152 млн. лева средно годишно за оставащите две години до края на регулаторния период. В момента ДКЕВР одобрява на ЧЕЗ инвестиции в размер на 71 млн. лева средно годишно.

PR