ЧЕЗ инвестира 173 хил. лева в изграждането на трафопост в Ловеч

Съоръжението ще осигури захранване за един от заводите в Източна промишлена зона и ще даде възможност за присъединяване на бъдещи бизнес клиенти

ЧЕЗ инвестира 173 хил. лева за изграждането на трафопост в Източна промишлена зона в Ловеч. Съоръжението, което бе официално открито днес, ще осигури захранване на един от заводите в района. Към трафопоста предстои да бъдат присъединени и няколко други промишлени сгради. По този начин ще се облекчи натоварването на мрежата и ще се подобрят качеството и сигурността на електрозахранването в зоната.

На официалното откриване присъстваха регионалният мениджър на ЧЕЗ за България – Петър Докладал, и представители на местните областни и общински власти – Николай Нанков, областен управител на област Ловеч, Пламен Огнянов, зам.-областен управител и Милко Недялков, председател на Общински съвет Ловеч.

„Като представители на бизнеса ние знаем колко важно е малките и средни предприятия да бъдат подкрепени в труден момент, какъвто е икономическата криза. Качественото и сигурно електрозахранване е основна предпоставка за нормалния ход на всеки работен процес. Затова ние инвестираме активно в подсигуряването на оптимални условия за нашите бизнес клиенти”, каза Петър Докладал.

За последните 5 години ЧЕЗ е инвестирала 3 млн. лева в електроразпределителната мрежа на Ловеч. Общата сума, вложена от компанията на територията на област Ловеч за периода

2006-2010 г., възлиза на над 13,2 млн. лева. Благодарение на инвестициите са присъединени близо 2000 нови клиенти в областта, 600 от които са на територията на областния град.

През 2011 г. ЧЕЗ планира да инвестира 2,24 млн. лева в повишаване на качеството и сигурността на захранването и подобряване на обслужването на клиентите в област Ловеч. Сред по-големите проекти, които компанията предвижда през тази година в района, са подмяна на стари амортизирани кабели 20 kV в град Троян и реконструкция на въздушна мрежа ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията на курортното селище Рибарица.

Изчисленията, базирани на състоянието на енергийните съоръжения в района и необходимостта от рехабилитация, модернизиране и развитие на електроразпределителната мрежа на територията на област Ловеч, сочат, че за постигане на оптимални резултати по отношение на качеството и сигурността на захранването за тази година са необходими над 5,8 млн. лева.

Към момента одобреният средно годишен инвестиционен обем на ЧЕЗ е в размер на 71 млн. лева. Тези средства не са достатъчни за финансирането на всички проекти, чиято реализация е необходима. За да поддържа и развива електроразпределителната мрежа в Западна България, ЧЕЗ се нуждае от инвестиции в размер на 152 млн. лева годишно за оставащите две години до края на регулаторния период. 

От стъпването си на българския пазар преди шест години ЧЕЗ е инвестирала общо 435 млн. лв. в електроразпределителната мрежа в Западна България и в подобряване на обслужването на клиентите

PR