ЧЕЗ инвестира 160 хил. лева в подмяна на 2000 м кабели 20 kV в Плевен

Проектът щеподобри сигурността и качеството на електрозахранването на клиентите на компанията в кв. „Сторгозия”

 

ЧЕЗ ще инвестира 160 хил. лева в подмяната на 9 кабела 20 kV с обща дължина 2000 м в ж.к. „Сторгозия” в гр. Плевен. Първата копка на инвестиционния обект бе направена днес в присъствието на регионалния мениджър на ЧЕЗ за България Петър Докладал. На събитието местната власт бе представена отобластния управител на област Плевен Иван Новкиришки, кмета на града Найден Зеленогорски.

Кабелите, които подлежат на подмяна, са положени през 1976 г. и са с експлоатационен срок от 20 години. Подмяната им с новите, по-модерни кабели ще допринесе за намаляването на аварийността и за подобряване качеството и сигурността на електрозахранването на клиентите в района.

„Инвестираме в рамките на одобрената ни инвестиционна програма, но за съжаление голяма част от съоръженията отдавна са прехвърлили експлоатационния си срок и средствата, които към момента са ни одобрени за инвестиции, не са достатъчни за реновирането на всички активи. Недоброто състояние на мрежата възпрепятства осигуряването на качествено захранване за потребителите. Затова смятаме, че дори и при условията на икономическа криза, инвестициите в електроразпределителната мрежа не трябва да се пренебрегват. Вярваме, че тези доводи ще бъдат взети предвид и от регулатора и правото на българските граждани да получават услуги с европейско качество ще бъде уважено”, каза Петър Докладал.

През последните 5 години ЧЕЗ е инвестирала 33,2 млн. лева в електроразпределителната мрежа на Плевенска област. От тях 17,5  млн. лева са били предназначени за подобряване на услугите в областния град. За този период компанията е присъединила 5000 нови потребители в областта, 4500 от които са на територията на община Плевен.

През 2011 г. компанията планира да вложи6,2 млн. лева от одобрената си инвестиционна програма за подобряване на качеството и сигурността на захранването в Плевенска област. От тези средства

3,5 млн. лева са предназначени за електроразпределителната мрежа на община Плевен. Сред по-големите инвестиционни проекти в района са подмяната на стари и амортизирани кабели и трансформатори, реконструкция и изграждане на нови кабелни линии ниско напрежение, както и на  шест трафопоста за захранването на нови потребители и подобряване на услугите за настоящите клиенти.

Изчисленията, базирани на належащата нужда от рехабилитация, реновиране и модернизация на мрежата в района, показват, че за постигане на оптимални и осезаеми резултати за настоящата година в област Плевен са нужни инвестиции в размер на близо 8 млн. лева, или 1,8 млн. лв. над сумата, която компанията може да отдели.

Към момента ДКЕВР одобрява на ЧЕЗ средно годишни инвестиции в размер на 71 млн. лева. Сумата не е достатъчна за реализацията на всички обекти, които се нуждаят от неотложни инвестиции. За да рехабилитира и модернизира мрежата и да подобри услугите за потребителите в Западна България, ЧЕЗ се нуждае от одобрението на 152 млн. лева средно годишно.  

PR