Намаляват жалбите от клиентите на ЧЕЗ

Компанията регистрира по-малко основателни жалби през първото тримесечие на тази година в сравнение с 2010 г.

 

Намалява броят на основателните жалби, подадени от клиенти на ЧЕЗ. През първото тримесечие на 2011 г. средномесечният брой основателни жалби е 143. За сравнение оплакванията през същия период на 2010 г. са 184 средно месечно.

Най-често потребителите се обръщат към служителите на ЧЕЗ за разрешаване на частни казуси, свързани с присъединяването към електроразпределителната мрежа. Клиентите се свързват с компанията и при съмнения за некоректно функциониране на електромерите или при изгорели електроуреди. Качеството на обслужване на колцентъра е сред показателите, за които са регистрирани най-малко оплаквания.

„Инвестираме максимално в рамките на одобрената ни инвестиционна програма, за да могат нашите клиенти да получават качествено и сигурно електрозахранване. За съжаление оплакванията на потребителите са показателни за състоянието на мрежата и недостига на инвестиции в нея. За да предложим европейско качество на услугите, са необходими неотложни инвестиции в размер на 152 млн. лева средно годишно за оставащите две години до края на регулаторния период. Средствата са важни за реновирането, модернизацията и развитието на мрежата в Западна България”, каза Петър Докладал,  регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

От стъпването си на българския пазар ЧЕЗ е инвестирала над 435 млн. лева за поддържане и модернизация на мрежата и подобряване на обслужването. Компанията обслужва 2,2 млн. клиенти в 1619 населени места в Западна България.

Повече информация за предлаганите от ЧЕЗ услуги потребителите могат да открият в специално изготвената книжка „Пътеводител на клиента”. Тя е достъпна на сайта на компанията - www.cez.bg, в секцията „За клиента”. Потребителите могат да зададат своите въпроси по всяко време на денонощната информационна линия на ЧЕЗ 0700 10 010.

PR