ЧЕЗ обсъди възможностите за партньорство с бизнеса

Представители на мениджмънта на компанията в България се срещнаха с ключови бизнес организации

Представители на мениджмънта на ЧЕЗ в България обсъдиха днес възможностите за ползотворно партньорство с ключови бизнес организации. От страна на електроразпределителната компания присъстваха регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Петър Докладал, Атанас Дандаров, член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България”, и Кремена Стоянова, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България”. Бизнес организациите бяха представени от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Камарата на строителите в България (КСБ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори и Българска стопанска камара (БСК). По време на срещата бяха обсъдени възможностите за подобряване на бизнес средата в България.

„Добрите отношения с бизнеса са от изключително значение за нас. Важно е да поддържаме открита и диалогична комуникация, което ще ни помогне да си сътрудничим по един професионален начин. Бизнесът е наш партньор, с който заедно работим за благосъстоянието на страната”, каза Петър Докладал.

Като представител на структуроопределящ отрасъл и един от най-големите инвеститори в енергетиката в България, ЧЕЗ осъзнава ключовата си роля в икономическия живот на страната. Компанията се стреми към ползотворно и работещо партньорство с всички заинтересовани от дейността й страни с цел постигане на оптимални резултати от обществен интерес.

От влизането си на българския пазар в края на 2004 г. ЧЕЗ е инвестирала 1,7 млрд. лева в българската енергетика. Компанията придоби 67% от акциите на електроразпределителните дружества в Западна България и 100% от акциите на ТЕЦ Варна. През последните шест години инвестициите на компанията в електроразпределителната мрежа възлизат на близо 450 млн. лева. Реинвестираните средства в мрежата са приблизително 300 млн. лева. През периода ЧЕЗ намали загубите на енергия при разпределение от 22% на 14%, като по този начин компанията спестява на своите клиенти около  160 млн. лева годишно.

 

PR