ЧЕЗ ще инвестира повече от половин милион лева в електроразпределителната мрежа на град Сандански до края на 2011 г.

Сумата ще бъде разпределена в дейности по развитие, реконструкция и модернизация на съоръженията

През 2011 г. ЧЕЗ ще инвестира над 500 хил. лева в електроразпределителната мрежа средно и ниско напрежение на територията на община Сандански.Сумата е част от одобрената от Държваната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) годишна инвестиционна програма.  Инвестициите са  повишаване качеството и сигурността на електрозахранването на  клиентите на компанията.

Вече започна реализацията на проект по реконструкция на мрежа ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла по ул. "Св. Св. Кирил и Методий" и пресечките й на стойност 85 хил.лева.

Други 75 хил. лева ще бъдат вложени в реконструирането на мрежа ниско напрежение по улиците „Хр. Ботев”, „В. Кънчев”, „Ген. Тодоров”, „Стара планина”, „Божин Димов”, „Иван Асен II”, „Н. Вапцаров” и между ул. „Малешевска”, „Перун”, „Марица” , също по ул. "Илинден", ул."Г. Кезепов", ул."Д. Груев", ул. "Одрин" и  ул. "Кочо Чистеменски". Работата по тези проекти ще започне през юни 2011. По същото време ще стартира и изграждането на трафопост  “Нишан Таши”, чиято стойност е почти 100 хил. лева.

120 хил. лева ще инвестира ЧЕЗ в четири обекта в селата Лещница  и Попина лъка, община Сандански. През второто полугодие на 2011 г. там ще бъдат изградени два нови трафопостаи ще започне оборудването на други два. Предвидени са и реконструкции на електроразпределителната мрежа  в село Ощава на стойност 43 хил.лева.

През 2010 г. ЧЕЗ вложи 66,8 млн. лева в осъществяването на 8200 инвестиционни проекта, а други 320 обекта на обща стойност 5,2 млн. лева предстои да бъдат финализирани тази година. За периода 2008-2010 г. ЧЕЗ реализира инвестиции в размер на общо 223 млн.лв., или средно 74 млн. лв. годишно. Признатите инвестиции на компанията за настоящия регулаторен период са в размер на 71 млн. лева годишно.  Това означава преизпълнение от приблизително 10 млн. лева към момента.

PR