Щети от кражби на ток за над 7 млн. лв отчита ЧЕЗ през 2010 г.

Компанията призовава за по-строги и тежки наказания и обществена нетърпимост към кражбите на ток

Щети от кражби на ток за над 7 млн. лева са причинили на ЧЕЗ през 2010 г. некоректни потребители на електроенергия.

През миналата година компанията е дотаксувала електроенергия на стойност над 3,5 млн. лева, колкото  е себестойността на повече от 21 млн. киловатчаса. Реално обаче щетите за ЧЕЗ са приблизително двойно по-големи. Разликата се получава, тъй като съгласно Общите условия на «ЧЕЗ Разпределение България» АД компанията има право да дотаксува електроенергия максимум 3 месеца назад от датата на установяване на нарушението, независимо, че периодът на нерегламентирана консумацияпочти винаги е много по-дълъг.

Компанията изпитва сериозни затруднения и по отношение на събирането на дотаксуваните суми. През 2010 г. ЧЕЗ е получила по-малко от 2,7 млн. лева въз основа на констативни протоколи от 2007, 2008, 2009 и 2010 г.

“Нерегламентираната консумация на електроенергия е престъпление не само спрямо компанията, но най-вече срещу коректните ни клиенти. Незаконното присъединяване и манипулирането на електромерите водят до нарушаване на експлоатационните характеристики на мрежата и намаляване на сигурността и качеството на захранването. От друга страна, загубите, които компанията регистрира, намаляват възможностите за инвестиции в развитие и модернизация на мрежата, което допълнително ощетява обществото”, каза Атанас Дандаров, член на Управителния съвет на "ЧЕЗ Разпределение България”.

В момента за подобни престъпления Наказателният кодекс предвиждалишаване от свобода до три години и глоба до десет хиляди лева при първо нарушение и лишаване от свобода от една до осем години и глоба до петнадесет хиляди лева при повторно деяние. До присъди обаче се стига рядко, тъй като доказването на реалния извършител в съда е изключително трудно. ЧЕЗ настоява за по-строги и тежки наказания и законодателни промени, при които наказанието да засяга не само директният нарушител, но и всички, които се възползват от нерегламентираната консумация на електроенергия. Компанията призовава и за будно гражданско съзнание и нетърпимост към нарушителите.

През 2010 г. служителите на ЧЕЗ са извършили над 52 хил. проверки за неправомерно използване на електрическа енергия от мрежите на компанията, като 2000 от проверките са по сигнали на граждани. Съставени са общо над 2500 констативни протокола за нарушителите.

PR