ЧЕЗ ще инвестира в електроразпределителната мрежа на 22 населени места през март

Компанията планира да вложи над 1,3 млн. лева в мрежата на Западна България този месец

 

ЧЕЗ планира да инвестира над 1,3 млн. лева в рехабилитация, модернизация и развитие на електроразпределителната мрежа на 22 населени места в Западна България през март. Основните инвестиционни проекти на дружеството са свързани с ремонт и реконструкция на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост. За целта компанията ще отдели съответно 537 хил. лева и 226 хил. лева.

За района на столицата ЧЕЗ планира да реализира обекти на стойност близо половин милион лева.

„Инвестираме в рамките на одобрената ни инвестиционна програма. За съжаление обаче утвърденият ни обем средства е крайно недостатъчен, за да посрещне належащите нужди от реновиране и модернизация на мрежата на оперираната от нас територия. За да можем да изпълним задълженията си като обществен доставчик и да предложим високо качество и сигурност на услугите си, ние се нуждаем от 152 млн. лева средно годишни инвестиции за оставащите две години от регулаторния период. Дали аргументите ни ще бъдат уважени обаче, зависи от регулатора, който има последната дума”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Средно годишният размер на признатите инвестиции на ЧЕЗ за настоящия регулаторен период е 71 млн. лева. За трите години от началото на периода компанията е реализирала инвестиции в размер 223 млн. лева, или около 74 млн. лева средно годишно. Това означава преизпълнение от приблизително 10 млн. лева към момента.

PR