Западна България се нуждае от 152 млн. лв неотложни инвестиции в електроразпределителната мрежа

152 млн. лева са необходимите инвестиции за поддържане и развитие на електроразпределителната мрежа в Западна България за периода 01.07.2011 – 01.07.2012 г. За сравнение одобрените от ДКЕВР инвестиционни разходи към момента възлизат на 71 млн. лева средногодишно. При одобряване на инвестиции в размер на 152 млн. лева ще бъдат изпълнени следните проекти:

·       55,184 млн. лева за подмяна на 350 км мрежа средно напрежение, 150 км мрежа ниско напрежение и изнасяне на 48 000 електромера на границата на собственост;

·       14,85 млн. лева за монтиране на 300 нови трансформатора и подмяна на 200 000 електромера;

·       15 млн. лева за присъединяването на 6 000 нови обекта, изградени от ЧЕЗ;

·       40 млн. лева за изкупуването на 35% от обектите, изградени от предприемачи;

·       15 млн. лева в присъединяване на 140 производители, използващи ВЕИ;

·       5 млн. лева за изкупуването на 70 броя стари съоръжения общинска собственост;

·       6,99 млн. лева за монтиране на 3 300 електромера с дистанционно отчитане.

„Задължени сме като професионалисти да информираме открито и честно нашите клиенти какво трябва да се направи и колко да се инвестира. Предложението ни включва най-неотложните инвестиции. Надяваме се, че в дискусията, която предстои, ще бъде взето най-доброто решение в името на сигурността на захранването и комфорта на живеещите на територията на Западна България. Разбира се, отговорността и решението за това какво и колко да се инвестира и каква да бъде цената са изцяло в ръцете на регулатора”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Предложението на компанията за периода 01.07.2011 г. – 01.07.2012 г. би довело до средно увеличение на крайната цена на електроенергията от 1,9 ст. на киловатчас, без ДДС (13,12%). За битовите клиенти цената би била по-висока с 2,3 ст. на киловатчас (16,9 ст./квч.  дневна и 11,8 ст./ квч. нощна тарифа), а за бизнес клиентите на компанията – с 1,5 ст.,  без ДДС. Предложението е изготвено на база утвърдената от ДКЕВР структура на цената и не предвижда такса мощност под никаква форма и за нито една група потребители.

При средномесечна консумация на домакинство в Западна България от 197 квтч (включително дневна и нощна тарифа), или 31,20 лева (с ДДС), средномесечната сметка за електроенергия би се увеличила с5,40 лева (с ДДС). Предложението се основава на реалните разходи на дружествата на ЧЕЗ, отчитайки инфлацията и инвестициите, либерализацията на пазара и енергийната ефективност.

Генерирането на необходимите приходи от 437 млн. лева за периода не е задължително да се постигне чрез увеличение на цените за крайните потребители. То може да бъде постигнато и чрез промяна на разпределението на цената по веригата производител - доставчик. Сериозен резерв има в оптимизацията на някои процеси, свързани с обслужването на клиентите и защитата от посегателства над съоръженията от енергийната инфраструктура. Само за последната година нанесените в резултат на кражби щети са на стойност около 17 млн. лева. Сумата е достатъчна за 300 нови трансформатора,  подмяна на 200 000 електромера и изкупуване на близо 50 стари съоръжения. 

При разработване на предложението на ЧЕЗ е взета под внимание необходимостта да се спазва принципа на равнопоставеност на всички клиенти, който за момента е нарушен. От началото на настоящия регулаторен период на ЧЕЗ се признават годишни инвестиции от 35 лева на клиент. В същото време в Югоизточна България и Североизточна България се признават инвестиции от съответно 75 лева и 65 лева на клиент. Тази диспропорция е неприемлива, като се има предвид, че компанията обслужва най-много клиенти - повече от 2 милиона - и стопанисва най-дългата мрежа - над 60 хил. км. Освен това в Западна България живее над 40% от населението на страната. Тук се намира столицата София, част от големите зимни курорти и се формира значителен процент от БВП на страната.

Предложението на ЧЕЗ отчита необходимостта от спешно решаване на проблема с изкупуване на съоръжения, изградени от трети страни. Поради системния недостиг на инвестиционни средства и строителния бум през последните години има забавяне при изкупуването на съоръженията за присъединяване, изградени от предприемачи. Към края на 2010 г. общата стойност на съоръженията, които трябва да бъдат изкупени, е 120 млн. лева. Подобен казус се заражда и при присъединяването на производители, използващи ВЕИ. Очаква се, че през следващите две години ЧЕЗ ще трябва да инвестира в присъединяване на подобни съоръжения около 30 млн. лева.

Сигурността на електроснабдяването е водещ принцип при определяне на инвестиционните изисквания. Енергийните съоръжения в Западна България в по-голямата си част са стари и трябва да се подменят, за да се постигне сигурност и стабилност на електроснабдяването. Тревожен е фактът, че 84% от кабелните линии 110 kV са отпреди 21-30 години при гаранционен период 25 години. От въздушните линии средно напрежение 41% са над 30-годишни, при гаранционен период 30 години. Отлагането на инвестициите удължава срока за обновяване на съоръженията и допълнително влошава тяхното състояние. Забавянето сега може да струва много повече в бъдеще.
 
С изграждането на инфраструктура компанията допринася и за развитието на икономика в Западна България.

Забележка:Изчисленото от ЧЕЗ увеличение на крайната цена на електроенергията не отразява евентуалните промени на цените за останалите участници в енергийната верига.

 

Подробни таблици с предложенията на ЧЕЗ ще бъдат публикувани днес в информациите агенциите “Фокус” и “Кросс”.

PR