ЧЕЗ си сътрудничи с големи фирми като част от стратегията си за повишаване на енергийната ефективност

Целта на компанията е популяризиране на необходимостта от отговорно отношение към консумацията на електроенергия

ЧЕЗ си сътрудничи с големи компании от областта на производството и разпространението на продукти, свързани с енергийната ефективност.

Първата от поредицата планирани общи кампании на ЧЕЗ е тази с “Ролпласт”, която стартира през януари тази година. Информацията за това как подмяната на дограмата може да намали месечните сметки за ток на потребителите и други практични съвети се разпространява под формата на плакати и листовки в центровете за обслужване на клиенти, както и на корпоративния сайт на ЧЕЗ www.cez.bg.  

ЧЕЗ и компаниите се обединяват около необходимостта от по-мащабни и организирани действия в посока формиране на отговорно и екологично ориентирано поведение у потребителите. Благодарение на сътрудничествата клиентите на ЧЕЗ ще получават точна информация, съвети и разяснения за предимствата на мерките за повишаване на енергийната ефективност. 

”ЧЕЗ е дългосрочно ангажирана с идеите на енергийната ефективност и грижата за околната среда. Желанието ни е посланията ни да достигнат до максимален брой потребители. Затова решихме да обединим усилията си с компании в различни сфери на бизнеса, които също като нас имат отношение към повишаване на енергийната ефективност ”, каза Зорница Йорданова, директор “Маркетинг и подпомагане на продажбите” в “ЧЕЗ Електро България”.

За да информира и поощри енергийно ефективното поведение у клиентите си, до момента ЧЕЗ е предприела редица мерки с цел информиране на населението за необходимостта от рационална употреба на електроенергията. 

През 2009 г. компанията организира кампания под мотото „По-малко енергия, повече светлина” в 5 областни градав Западна България. През 2010 г. бе проведена акция съвместно с най-големите вериги магазини за електроуреди за популяризиране на продуктите с по-висок енергиен клас, а към сайта на ЧЕЗ бе създадена информационна страница за енергийната ефективност. Към нея, за да улесни своите клиенти, ЧЕЗ разработи специален калкулатор за самостоятелно изчисление на потреблението на електроенергия. Миналата година компанията инвестира 41 хил. лева в повишаването на енергийната ефективност на детска градина „Слънчогледи” в столичния квартал „Слатина”.

PR