ЧЕЗ спечели награда на българския форум на бизнес лидерите

Компанията получи приз за програмата си за ключови служители в категория „Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд”

 

ЧЕЗ България спечели приз от 8-ото издание на годишните награди за отговорен бизнес 2010, организирани от Българския форум на бизнес лидерите. Компанията бе отличена с третото мястов категория „Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд” за програмата си «Ключови служители», обхващаща дейностите по осигуряване на необходимите условия и среда за професионално, кариерно и личностно развитие на служителите.

Призът бе връчен на Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, лично от министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов. Общо 59 социално-отговорни проекта кандидатстваха за наградите на Българския форум на бизнес лидерите. За втора поредна година 12-членното жури бе председателствано от кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова.

„Като един от най-големите работодатели в България ЧЕЗ работи в посока постоянно подобряване на условията на труд за своите служители и предоставяне на нови възможности за развитие на техния потенциал. Затова и отличието, което ни бе отредено, е много ценно за нас – защото то е важна оценка за нашите усилия”, каза Петър Докладал.

В структурите на ЧЕЗ в България работят близо 4300 служители.

PR