ЧЕЗ ще инвестира 735 хил.лева в електроразпределителната мрежа на София през февруари

На територията на Западна България компанията планира да вложи общо 1,2 млн. лева този месец

 

ЧЕЗ ще стартира обекти на обща стойност 735 хил. лева в София през февруари. Най-големият обект, който компанията планира в столицата този месец, е свързан със строително-монтажни работи за изграждане на тръбна мрежа за метрото в столичния ж.к. „Надежда”, на стойност 102 хил. лева. Други 165 хил. лева ще бъдат вложени в полагане на кабели СрН 10 kV на територията на район „Сердика”, а 30 хил. лева ЧЕЗ ще инвестира в подмяна на кабели НН в централната част на града.

Общо в Западна България компанията планира да инвестира в обекти на стойност 1,2 млн. лева.

„Този месец инвестициите ни са насочени основно към района на София, тъй като съзнаваме изключителната важност на града за развитието на цялата страна. На територията на столицата е концентрирана близо една трета от населението на страната. Тук са и сградите на редица важни институции и европейски представителства, затова и сигурността и качеството на електрозахранването трябва да бъдат безкомпромисни”, каза Димо Петров, директор „Обновяване, проучване и предоставяне на мрежи”.

През 2010 г. ЧЕЗ вложи 66,8 млн. лева в реализирането на 8200 инвестиционни обекта, а други 320 обекта на обща стойност 5,2 млн. лева предстои да бъдат финализирани тази година. За периода 2008-2010 г. ЧЕЗ реализира инвестиции в размер на общо 222 млн.лв., или средно 74 млн. лв. годишно. Средствата са част от одобрената от ДКЕВР програма за настоящия петгодишен регулаторен период с общ размер от 352 млн. лева.

PR