ЧЕЗ и Камарата на строителите в България се споразумяха за ползотворно и диалогично партньорство

Двете страни ще работят за затвърждаването на прозрачна комуникация и взаимно разбирателство

ЧЕЗ и Камарата на строителите в България се споразумяха да затвърдят отношенията си на ползотворно и диалогично партньорство. Това стана по време на официалната среща между двете страни, която се проведе вчера.

Електроразпределителната компания бе представена от Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, и Атанас Дандаров, член на Управителния съвет на дружеството. От страна на Камарата на строителите в България участваха председателят Светослав Глосов, зам-председателят Валентин Терзиев, изпълнителният директор Иван Бойков, както и Николай Станков-председател на ОП-София и Искрен Миланов, член на УС на ОП-София. 

"Ние ще работим изключително за затвърждаване и укрепване на диалогични взаимоотношения помежду си. Целта ни е сътрудничество, ползотворно и за двете страни. Това, което е най-важно, за да гарантираме успешното взаимодействие помежду си, е равнопоставеността на отношенията -  ние не сме клиент и електроснабдително дружество, а партньори, които се подкрепят", каза Петър Докладал.

По време на дискусията беше обсъдено решаването на един от най-важните проблеми за строителите – изкупуването на трафопостовете. Бяха обсъдени предложения за опростяване на процедурите по целия процес от изграждането на трафопоста до присъединяването на обектите към мрежата. Регионалният мениджър на компанията за България Петър Докладал подчерта, че основният му приоритет ще бъде да работи за по-прозрачен начин на изкупуване на съоръженията.

Двете страни се договориха диалогът помежду им да се води на експертно ниво и да бъде насочен към решаването на конкретни проблеми. Експерти на Камарата на строителите в България ще помагат при изработването на новите правила на работа на компанията, както и за съкращаването на сроковете и създаването на отделни гишета за обслужване на корпоративни клиенти. Освен това на срещата бе решено да се възобнови идеята за т.нар. „червен телефон”, който да е директна връзка между ЧЕЗ и членовете на Камарата на строителите, при възникнали спешни проблеми.

 

PR