ЧЕЗ подобрява качеството и сигурността на захранването в Костинброд

Компанията инвестира 120 хил. лева за изграждането на нов трафопост в града

ЧЕЗ инвестира 120 хил. лева за изграждането на нов трафопост в Костинброд. Благодарение на инвестицията ще бъдат подобрени сигурността и качеството на електрозахранването в града, в който са концентрирани производствените бази на редица български и международни компании.

Новоизграденият трафопост ще доставя електроенергия за общо 410 настоящи клиенти на компанията, които в момента се обслужват от други трафопостове. Към него ще бъдат присъединени още над 60 бъдещи потребители. Tрафопостът ще поеме част от натоварването на съществуващата електроразпределителна мрежа в града, в резултат на което ще се повиши качеството на електрозахранването за клиентите на ЧЕЗ в Костинброд.

"Клиентите са основен приоритет за нашата компания. Ние инвестираме непрекъснато, в рамките на утвърдената ни инвестиционна програма, за подобряване на качеството и повишаване на сигурността на услугите, които предлагаме. За целта полагаме усилия за затвърждаване на отношенията на сътрудничество с местните власти. Вярвам, че укрепването на доверието между нашата компания като инвеститор и общините като партньор на локално ниво е изключително важно, когато имаме обща цел - общественият интерес", каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

През 2011 г. ЧЕЗ планира да инвестира общо 670 хил. лева за рехабилитация, модернизиране и развитие на електроразпределитената мрежа в гр. Костинброд. Компанията предвижда основна реконструкция и обновяване на една от възловите станции в града. Съоръжението ще бъде снабдено с дистанционно телекомуникационно управление, което също ще повиши сигурността на захранването. ЧЕЗ планира да инвестира средства и за реконструкция на мрежата ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост.

Тази година ЧЕЗ ще инвестира общо над 16,5 млн. лева в проекти за подобряване на качеството и сигурността на захранването на територията на Софийска област. Общата сума на планираните годишни инвестиции на компанията за Западна България възлиза на 59 млн. лева.

През 2010 г. ЧЕЗ инвестира 66,8 млн. лева за рехабилитация, модернизиране и развитие на електроразпределителната мрежа на обслужваната от компанията територия. Бяха реалзирани общо 8200 инвестиционни проекта, а други 320 обекта на обща стойност        5,2 млн. лева предстои да бъдат приключени през тази година.

За шест години от стъпването си на българския пазар ЧЕЗ е инвестирала общо            434.6 млн. лв. в електроразпределителната мрежа в Западна България и в подобряване на обслужването на клиентите.

PR