Близо 200 % ръст на щетите от увредени при посегателства съоръжения от електроснабдителната инфраструктура в Западна България през изминалата година

През 2010 година са подменени 90 километра откраднати кабели средно напрежение

 

ЧЕЗ отчита 184% ръст на щетите от увредени при посегателства съоръжения през 2010 г. в сравнение с 2009 г. Преките щети от подмяна на откраднати съоръжения са се увеличили с 96% в сравнение с предходната година. През 2010 г. компанията е подменила принудително близо 90 километра кабели средно напрежение, което представлява почти 200% ръст за периода 2008-2010 г.

Общият обем на инвестираните средства за покриване на щетите от кражби и посегателства над съоръжения на компанията през миналата година възлиза на над 10 млн. лева., което е над два пъти повече в сравнение с 2009 г. От тях преките щети за подмяна на откраднати съоръжения възлизат на близо 5,8 млн. лева, а непреките – за възстановяване на увредени при посегателства съоръжения - са почти 4,3 млн. лева.

„Като компания, която доставя жизненоважни услуги, ние поставяме своите клиенти на върха на приоритетите. Затова и не можем да се примирим с кражбите и посегателствата на съоръженията ни. Те пряко застрашават сигурността и качеството на захранването за потребителите, причиняват неудобства на граждани и фирми и ощетяват обществото ни, тъй като средствата, които отделяме за покриване на щетите, намаляват инвестиционните ни възможности и съответно възпрепятстват инвестициите в подобряване на услугите ни”, каза Атанас Дандаров, член на УС на ЧЕЗ Разпределение. „Очакваме влизането в сила на законодателните промени, които предвиждат строг режим на изкупуване на метали и настояваме за категорични наказателни мерки срещу нарушителите.”

От началото на 2008 г. до края на 2010 г. ЧЕЗ е инвестирала почти 19 млн. лева за покриване на щетите от кражби и посегателства над съоръженията си.

PR