Над шест пъти повече споразумения за индиректно обслужване са сключени от клиенти на ЧЕЗ през 2010 г.

Повече от 60 хил. заявки за услуги са подадени на денонощната информационна линия на компанията миналата година

Над шест пъти се е увеличил броят на споразуменията за индиректно обслужване, сключени от клиенти на ЧЕЗ, през 2010 г. в сравнение с предходната година. Към момента общият брой на сключените споразумения е над 7600, докато в края на 2009 г. те са били 1200. Реално броят на клиентите, които се възползват от възможностите за обслужването от дистанция, е по-голям, тъй като в едно споразумение потребителят може да впише всички обекти, на които е титуляр на партида.

Днес, когато времето е един от най-ценните ресурси, ние се стараем да улесним максимално нашите клиенти, като разработваме различни варианти за обслужването им от разстояние. Радваме се, че все повече хора се възползват от предоставеното удобство.

През декември 2010 г. на денонощната информационна линия на ЧЕЗ са постъпили повече от 5100 заявки за услуги от клиенти, сключили споразумения за индиректно обслужване. Общият им брой за изминалата година е над 60 000. Най-често потребителите се възползват от възможността за дистанционно деклариране на показанията, подаване на сигнали за сверяване на часовника на електромера и заявка за техническа проверка на електромера.

ЧЕЗ припомня, че всеки титуляр на партида може да сключи споразумение за индиректно обслужване в най-близкия център за обслужване на клиенти. Повече информация за предлаганите от ЧЕЗ услуги и адресите и работното време на центровете за обслужване на клиенти можете да прочетете на корпоративния сайт на компанията www.cez.bg или да получите на денонощната информационна линия на ЧЕЗ 0700 10 010.

PR