ЧЕЗ ще работи за постигане на значимо подобрение на услугите за клиентите

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Петър Докладал и председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев се обединиха около необходимостта диалогична и конструктивна комуникация

ЧЕЗ ще работи в партньорство с Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за достигането на европейските стандарти на качеството на предлаганите услуги. Това бе потвърдено днес по време на първата среща на новия регионален мениджър на ЧЕЗ за България Петър Докладал с председателя на ДКЕВР Ангел Семерджиев.

Петър Докладал запозна председателя на ДКЕВР с приоритетите, които си поставя като регионален мениджър за страната. ЧЕЗ ще продължи усилията си в посока  подобряване на качеството и сигурността на доставките и на предлаганите услуги. Основен фокус на компанията ще бъдат клиентите и постигането на доверие между компанията и всички заинтересовани страни, на основата на прозрачна и диалогична комуникация с държавните институции, местната власт и клиентите.

По време на разговора Петър Докладал и Ангел Семерджиев обсъдиха намерението на ЧЕЗ да инвестира повече средства в реновиране, рехабилитация, модернизиране и развитие на електроразпределителната мрежа в Западна България.

„Вярвам, че можем да бъдем добри и коректни партньори. Ние имаме обща цел – да осигурим на българските граждани сигурно и качествено електрозахранване. Затова се надявам тази наша среща да постави началото на конструктивен диалог, който да доведе до успешното разрешаване на натрупани във времето казуси”, каза Петър Докладал.

На обслужваната от ЧЕЗ територия живеят 3,3 млн. български граждани, или над 40% от населението на страната. Компанията поддържа електроразпределителна мрежа с обща дължина 60 хил. км.

PR