ЧЕЗ Разпределение България уведомява клиентите на гр. Самоков и курорта Боровец

„ЧЕЗ Разпределение България” АД уведомява потребителите в района на община Самоков - гр. Самоков и курорта Боровец, че поради извършване на аварийно ремонтни работи по електропровод 110 kV„Сокол”, собственост на НЕК ЕАД на 12.01.2011 г. в ранните часове между 3:00 ч. и 5:00 ч. има вероятност от прекъсване в електроснабдяването на района. Дружеството се извинява за създаденото неудобство.

PR