ЧЕЗ инвестира над 222 млн. лева за последните три години

За три години, от 2008 г. до края на 2010 г., ЧЕЗ е инвестирала над 222 млн. лева,което е средно по 74 млн. лева годишно. Средствата са част от одобрената от ДКЕВР инвестиционна програма за настоящия петгодишен регулаторен период (2008 - 2013 г.) в размер на 352 млн. лева. За периода 2008 – 2010 г. компанията е реализирала обекти на стойност 137 млн. лева. Почти 57 млн. лева са вложени в присъединяване на енергийни обекти, други над 14,6 млн. лева -  в намаляване на загубите чрез подмяна на силови трансформатори. Близо 48,6 млн. лева са инвестициите в изграждане на съоръжения ниско, средно и високо напрежение.

По предварителни данни през 2010 г. ЧЕЗ е инвестирала общо 66,3 млн. лева в Западна България. Завършени са 8200 инвестиционни обекта. Други 320, на обща стойност 5,2 млн. лева, предстои да бъдат приключени тази година. Най-много средства - 21,4 млн. лева, са вложени в присъединяване на енергийни обекти, като близо 13 млн. лева от тази сума са инвестирани в изкупуване на енергийни съоръжения. Други 16,9 млн. лева са били отделени за поддръжка на мрежата. От тях 3,4 млн. лева - за изграждане на съоръжения високо напрежение, 9,7 млн. лева за изграждане на съоръжения средно напрежение и

3.8 млн. лева за изграждане на съоръжения ниско напрежение. Инвестиционният проект с най-висока стойност (2,5 млн. лева) бе подмяната на ключов кабел високо напрежение

(110 kV) в близост до столичния булевард „Ситняково”. Ремонтът се наложи след посегателство върху съоръжението, а инвестицията подобри сигурността на захранването на шест столични квартала.

„Комфортът, сигурността и спокойствието на клиентите винаги са били водещи за нас. ЧЕЗ винаги е заявявалажеланието си да постигне в максимално кратки срокове европейски стандарти на предлаганите услуги. За да реализираме оптимални и дългосрочни резултати и да отговорим на високите очаквания на клиентите обаче, експертните изчисления сочат, че за следващия 5-годишен регулаторен период се нуждаем от 650 млн. лева, или около 130 млн. лева годишно. По този начин нивото на инвестиции, които ни признава регулаторът, ще се изравни с това на останалите две електроразпределителни дружества”, каза регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Петър Докладал.

Плановете за  2011 г. предвиждат най-много средства да бъдат насочени за присъединяване на енергийни обекти – 18 млн. лева, като 7 млн. лева от тях ще бъдат вложени в изграждане на нови енергийни обекти, а 11 млн. лева – в изкупуване на енергийни съоръжения. Други 13.2 млн. лева ЧЕЗ ще инвестира в поддръжка на мрежата. Сред по-големите проекти, заложени в инвестиционните планове за 2011 г., са подмяната на трансформатор в подстанция „Младост” и изграждането на нови разпределителни уредби на подстанция „Младост” и подстанция „Фестивална”. Тази инвестиция ще подобри сигурността и качеството на захранването в източната част на София, която продължава да се развива и разраства.

От навлизането си на българския пазар до момента ЧЕЗ е вложила общо1.7 млрд. лева. В тази сума влиза придобиването на електроразпределителните предприятия в Западна България и ТЕЦ Варна. Компанията е инвестиралаобщо над 434 млн. лева в модернизация, поддръжка и разширяване на електроразпределителната мрежа на Западна България.

PR