ЧЕЗ регистрира ново дъщерно дружество CEZ Bulgarian Investments B.V. (ЧЕЗ Бългериан инвестмънтс ООД)

CEZ Bulgarian Investments B.V. (ЧЕЗ Бългериан инвестмънтс ООД) е новото дъщерно дружество на CEZ a. s. Компанията е създадена във връзка с планираното развитие в сектора на възобновяемите енергийни източници на ЧЕЗ Груп в България. 

Новото дъщерно дружество е основано на 3 януари 2011 г. Ден по-късно компанията е регистрирана в Холандския търговски регистър с основен капитал на стойност 30 хил. евро.  CEZ Bulgarian Investments B.V. (ЧЕЗ Бългериан инвестмънтс ООД) е еднолична собственост на CEZ а.s.

PR