ЧЕЗ инвестира близо 1 млн. лева в подмяна на увредени при кражба съоръжения в кв. „Овча купел” в София

В резултат на успешно приключилите ремонтни дейности бе възстановена сигурността на захранването на 10 столични квартала

ЧЕЗ инвестира близо 1 млн. лева в подмяната на 30 кабела, увредени при кражба в проходим колектор от подстанция „Димитър Димитров” в столичния кв. „Овча купел”. Посегателството върху съоръженията на компанията бе извършено на 14. 07. 2010 г., когато неизвестни лица обелиха медните екрани на кабелите. В резултат на това в колектора възникна пожар и сигурността на захранването на 10 столични квартала – „Красна поляна”, „Факултета”, „Лагера”, „Славия”, „Красно село”, „Овча купел”, „Хиподрума”, „Борово”, „Павлово” и „Бъкстон”, бе намалена.

Строително-ремонтните работи по възстановяване на кабелите продължиха общо 52 работни дни. За възстановяване на щетите от посегателството работиха 30 души - служители на „ЧЕЗ Разпределение България” и представители на фирмата подизпълнител. Подмяната на кабелите и привеждането на колектора в нормален експлоатационен вид отнеха на специалистите общо 12 960 часа.

С оглед превенция на възможни последващи посегателства ЧЕЗ инсталира охранителна техника на реновираните съоръжения.

„Убедени сме, че в най-скоро време проблемът с кражбите ще бъде генерално разрешен, тъй като посегателствата върху съоръженията не само нарушават сигурността на захранването за нашите клиенти, но и възстановяването на щетите намалява възможностите ни за инвестиции в развитие на мрежата и подобряване на качеството. Очакваме, че обсъдените наскоро в парламента предложения ще бъдат приети и ще оведат до необходимите резултати”, каза Атанас Дандаров, член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България”.

За три години – от началото на 2008 г. до края на декември 2010 г., ЧЕЗ и клиентите на компанията са ощетени с над 18,6 млн. лв. заради кражби на съоръжения по мрежата на компанията. Освен преки щети от кражбите на самите съоръжения компанията търпи загуби и вследствие на пoсегателства, които повреждат съоръженията и налагат подмяната им. Само през 2010 г. ЧЕЗ е отделила близо 10 млн. лева, или  около 14% от одобрената от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) годишна инвестиционна програма от 71 млн. лева, за възстановяване на щети, нанесени при кражби на кабели, или за ремонт на повредени вследствие на незаконни посегателства съоръжения.

Към края на декември 2010 г. компанията отчита 93% ръст на преките щети от кражби на съоръжения в сравнение с цялата 2009 г. Разходите по подмяна на увредени при посегателства кабели през 2010 г. са се увеличили със 183% в сравнение с  2009 г.

PR