Съоръженията на ЧЕЗ са готови за зимния сезон

Аварийните екипи на компанията са в постоянна готовност за реакция при възникване на евентуални проблеми по мрежата

ЧЕЗ приключи профилактиката и планираните ремонти по електроразпределителната мрежа в Западна България във връзка с предстоящия зимен сезон.

Като част от подготовката на съоръженията, която завърши в края на ноември, бяха инспектирани 13 503 км кабели ниско напрежение и 14 633 км въздушни електропроводи и кабелни линии средно напрежение. Служители на компанията възстановиха откраднати над 22 км кабели средно напрежение и 8 км кабели ниско напрежение. Екипите по поддръжката почистиха трасетата и извършиха просеки на всички застрашени електропроводи. Подменени бяха и повредените по различни причини електрически съоръжения. В основата на голяма част от ремонтните дейности е сериозната възраст на някои съоръжения. Така например 84% от кабелните линии 110 kV са инсталирани преди 21-30 години, а 41% от въздушните линии средно напрежение са над 30-годишни. За да реновира активите си и да отговори на високите очаквания на своите клиенти, ЧЕЗ се нуждае от поне 130 млн. лева годишен размер на одобрените от ДКЕВР инвестиции.

„Предприехме всички необходими мерки според инвестиционните си възможности с оглед превенция на евентуални аварии по електроразпределителната мрежа. Съоръженията са приведени в добро техническо състояние. Аварийните екипи са оборудвани и подготвени за работа в зимни условия. Ако не възникнат непредвидени метеорологични обстоятелства, не очакваме да има сериозни проблеми по мрежата”, каза Росен Йорданов, директор „Експлоатация и поддържане” в „ЧЕЗ Разпределение България”.

ЧЕЗ разполага с 80 професионално обучени аварийни екипа, които са в постоянна готовност за реакция. В случай на екстрени ситуации компанията може да мобилизира общо 1200 човека. Служителите на ЧЕЗ разполагат с модерна специализирана техника за работа при тежки условия – в това число 12 АТВ с допълнителни вериги за сняг, 12 моторни шейни и уникална, единствена по рода си в България високопроходима машина ПРИНОТ, за всякакви терени и сезони.

При възникване на аварийни ситуации горещата телефонна линия 0700 10 010 е денонощно на разположение на клиентите на компанията.

PR