ЧЕЗ и потребителските организации обсъдиха предизвикателствата пред клиентите на енергийния пазар

Енергийният омбудсман и Потребителският съвет към ЧЕЗ отчетоха ползите от дейността си по случай Международния ден на потребителя

Съкращаване на сроковете, оптимизиране на процесите и по-добра защита на интересите на клиентите са основните подобрения, които са въведени в практиките на компаниите на ЧЗ по препоръка на енергийния омбудсман и Потребителския съвет. Двете потребителски организации на ЧЕЗ отчетоха резултатите от своята дейност през 2015 г. на тържествено заседание на Потребителския съвет по случай Международния ден на потребителя, 15 март. Специален гост на него бе регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал, който набеляза тенденциите в политиката на ЧЕЗ в обслужването на клиентите и как компанията смята на отговори на очертаващите се предизвикателства  пред потребителите.

„Нашата работа няма смисъл, ако клиентите не са доволни. Готови сме да използваме опита, който сме натрупали в работата на либерализирани пазари в други страни, за да могат клиентите ни в България да бъдат защитени по най-добрия начин при предстоящото пълно отваряне на пазара“, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Енергийниятомбудсман Радослав Димитров отчете, че, благодарение на подавани от клиентите сигнали, ръководената от него институция е направила препоръки за подобряване на 11 процеса в дейността на компаниите на ЧЕЗ в България. Целта на промените е да се спести време и да се улеснят клиентите.

Необходимостта от информация е основното предизвикателство, което бе идентифицирано по време на заседанията на Потребителския съвет през 2015, заяви председателят Тодор Матев. Има глад за информация както по отношение на функционирането на отворения пазар, така и за възможностите за защита на правата на потребителите в този процес. Затова потребителските организации към ЧЕЗ изразиха готовност да работят за преодоляване на този дефицит и да съдействат чрез международния опит на ЧЕЗ за по-добрата защита на интересите на клиентите.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg