Предлагаме строги наказания за незаконното потребление на електроенергия

Настояваме да бъдат санкционирани не само директните извършители, но и всички, които консумират електричество неправомерно

Предлагаме да се въведат промени в Наказателния кодекс, които да доведат до по-строги наказания за неправомерно присъединилите се към електроразпределителната мрежа. Настояваме санкциите да засягат не само директните извършители, но и всички, които незаконно консумират електричество. Искаме по-строги мерки, защото кражбите на електроенергия засягат всички наши клиенти. Това е така, тъй като незаконните присъединявания водят до надвишаване на предвидения обем консумация на електроенергия и предизвикват смущения в захранването.

„Правим това предложение, защото споровете в съда често остават неразрешени. Доказването на същинския извършител на деянието е почти невъзможно и съответно предвидената в Наказателния кодекс санкция е неприложима. Надяваме се, ако внесените от нас мерки бъдат приети, това да направи гражданите по-съвестни при проследяването и съобщаването за подобни престъпления, тъй като неприятните последствия за съжаление се понасят именно от тях”, каза Атанас Дандаров, член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“.

В момента Наказателният кодекс предвижда неправомерно присъединилите се към електроразпределителната мрежа да бъдат наказвани с лишаване от свобода до три години и глоба до десет хиляди лева. Тези мерки обаче са неефективни.

Ние търпим сериозни загуби вследствие на неправомерните присъединявания и конусмация на електроенергия. От началото на годината до момента изчисленията ни показват, че щетите от кражби на електроенергия възлизат на повече от 7 млн. лева. Реално обаче имаме право да изискаме изплащането на малко над 3 млн. лева.

Разликата се дължи на факта, че според сегашните законови регламенти при установяване на кражба на електроенергия може да се изиска плащане само за три месеца назад. Така, дори когато сме констатирали неправомерно потребление за по-дълъг период, няма механизъм, по който да получим възстановяване на понесените щети.

Вече предоставихме на Комисията по енергетика в Народното събрание нашите искания и очакваме адекватна рекция от компетентните органи.

PR