Решението на проблема със забавените изкупувания на изградени от инвеститори съоръжения е в ръцете на регулатора чрез одобряване на достатъчни по размер инвестиционни разходи

Взаимоотношенията между ЧЕЗ и инвеститорите не са предмет на регулиране от страна на ДКЕВР

Ян Вавера, регионален мениджър на ЧЕЗ за България:

 „Между 130 и 150 млн. лева годишно следва да са признатите инвестиционни разходи, за да бъде решен проблемът със забавеното изкупуване на изградени от инвеститори съоръжения. В продължение на почти една година поставяме на  вниманието на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране и институциите, включително и на премира Бойко Борисов, необходимостта този казус да бъде решен като се одобрят достатъчни по обем инвестиции.  Сега разбираме, че вместо одобряване на адекватни инвестиционни разходи, ДКЕВР изразява намерение да наложи санкция на ЧЕЗ за неподлежащи на регулиране от държавната комисия взаимоотношения.

Вече трета година продължава дискриминационното отношение към клиентите на ЧЕЗ, съгласно сега действащата регулаторна рамка. На един клиент на компанията ни се полагат два пъти по-малко инвестиции, отколкото на жителите на останалите райони на страната. Така жителите на Западна България получават по 35 лв. инвестиционни разходи годишно на клиент, а клиентите в останалите две области – по 70 – 75 лв. Това противоречи на принципа на равнопоставеност при предоставяне на услуги от обществен интерес.

Одобреното от ДКЕВР ниво на признати инвестиции в размер на 71 млн. лв. годишно е крайно недостатъчно и не отчита строителния бум в Западна България, особено в София, през периода 2007 – 2009 г., както и факта, че тук се намира столицата на България, в  която са съсредоточени всички държавни функции, институции, представителства на ЕС и други държави, както и една пета от населението на страната и повече от 20% от БВП.

 Именно защото разбираме трудностите, пред които е изправен бизнесът, особено в моменти на криза, ние се обръщаме към регулатора и институциите в духа на конструктивната и професионална комуникация, която нашата компания води, с призив да преразгледат спешно позицията си за одобряване на адекватни нива на инвестиции. Готови сме да седнем на масата за разговори за намиране на професионално и честно решение за бизнеса и за компанията, което ще ни даде възможност да преодолеем един наследен и трупан с години проблем.

Загрижени сме, че вместо да водим диалог, отново се изправяме пред необходимостта да се оправдаваме пред обществото и клиентите си за предполагаеми глоби и санкции за несъществуващи нарушения и недоказани лоши практики. С тези с нищо непредизвикани внушения се уронва името на компанията ни и се нарушават интересите на нашите клиенти като се създава чувство на несигурност и безпокойство за услугата в дългосрочен план. ЧЕЗ България е част от голяма и международно призната група, която работи в съответствие с най-добрите европейски практики, спазва законите и европейските регулации и ще защити интересите на своите акционери, включително и българската държава, както и на своите служители и клиенти от всякакви действия и твърдения, по предвидения в закона ред.

Надяваме се ДКЕВР, в духа на международните и европейските принципи на регулация, които следва да се спазват в страните от Европейския съюз и професионалния и диалогичен тон да предприемат необходимите действия, свързани с одобряване на адекватни нива на инвестиции и придържане към европейския тон на професионална комуникация.”

PR