ТЕЦ „Варна” е готова да посрещне зимния сезон 2010/2011 г.

Електроцентралата разполага с достатъчно въглища, за да обезпечи производството си през зимата

ТЕЦ „Варна” приключи подготовката за зимния сезон. Централата разполага с 360 хил.тона въглища на склад, достатъчно, за да обезпечи работата си за няколко месеца напред. Това количество е близо три пъти повече в сравнение със задължението на електроцентралата по договора с Националната електрическата компания (НЕК) за осигуряване на студения резерв на България. Договорени са и бъдещи ритмични доставки, които гарантират работата на мощностите през целия зимен сезон 2010–2011 г.

Плановите ремонти на блоковете на ТЕЦ „Варна” приключиха съгласно първоначалнo планираните и съгласувани с Енергийния системен оператор (ЕСО) графици. В моментавсички блокове на ТЕЦ „Варна” са в много добро техническо състояние и при необходимост могат да работят на пълна мощност, за да бъде гарантиран енергийният баланс на България.

С цел да бъде осигурена безпроблемната работа на централата през зимния период в ТЕЦ Варна беше изпълнена специализирана програма, включваща оперативни и ремонтни дейности за поддръжка и експлоатация на съоръженията при зимни условия.С изпълнението на програмата е запознато и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

„Нямаме никакви притеснения относно работата на мощностите в ТЕЦ „Варна” през предстоящата зима, както и във връзка с доставките на въглища. Както винаги, електроцентралата има пълната готовност да посрещне нуждите на страната за подпомагане на енергийния й баланс, така, както го направихме съвсем скоро при възникване на усложнената ситуация с ремонта на блок 6 на АЕЦ Козлодуй”, каза Минчо Минчев, изпълнителен директор на ТЕЦ „Варна”.

Варненската централа осигурява 60% от студения резерв в страната и е единственият източник в цяла Северна България, който има достатъчна мощност, за да компенсира аварийно отпадане или непланово спиране на блок 1000 МВт в АЕЦ “Козлодуй” или разкъсвания на 400 киловолтовия енергиен пръстен. През лятото ТЕЦ Варна отново гарантира енергийния баланс на страната като активира студения резерв. Тогава централата работи с допълнителни мощности, за да компенсира повишената заради горещините консумация на електроенергия по Черноморието.

PR