ЧЕЗ получи награда за високи постижения в прилагане на Географските Информационни Системи (ГИС)

Компанията бе отличена в секцията “ГИС за инжeнерна инфраструктура и транспорт”

 

„ЧЕЗ Разпределение България” получи награда за постигнати високи постижения в прилагане на иновативни географски информационни системи (ГИС) в областта на инженерната инфраструктура и транспорт. Компанията беше отличена по време на ЕСРИ потребителска конференция  2010 „ГИС в действие”. Поводът за награждаването бе реализация на проект - създаване на географска информационна система за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България”.

Географската информационна система е модерна технология, която дава възможност за бърз и лесен достъп до информация свързана с локализацията на всички обекти от електроразпределителната мрежа, както и до технически данни свързани с надеждната им функционалност. Чрез реализацията на проекта дружеството ще успее да оптимизира оперативното управление, поддържането  и развитието на електроразпределителната мрежа, чрез съкращаване времето за изготвяне на документи свързани с предоставяне на мрежи и реакция в аварийни режими. Това ще  подобри качеството на обслужване на клиентите.  Проектът, донесъл отличието, беше представен от Иван Гюровски, зам. изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България”.

"За нас тази награда е едно истинско признание и доказателство за това, че ЧЕЗ е модерна и иновативна компания, чиято основна цел е оптимизиране на процесите за подобряване на качеството на обслужване на клиентите", каза след награждаването Иван Коваржчик, изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България. Почетният приз бе връчен на Иван Коваржчик и Цветанка Георгиева, директор дирекция „Информационни и комуникационни технологии” на ЧЕЗ България, от Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България.

ЕСРИ потребителска конференция 2010 „ГИС в действие” бе организирана за дванадесети пореден път по случай световния ден на ГИС. В рамките на събитието ежегодно се награждават българските личности и организации, които през изминалата година имат стратегически постижения в областта на този вид технологии.

PR