Кражби на съоръжения на ЧЕЗ оставиха без ток жители на столичните квартали Горна баня и Драгалевци

Компанията продължава да настоява за строги мерки срещу извършителите и за промяна на режима на изкупуване на цветни метали

 

Кражби на съоръжения на ЧЕЗ оставиха без електрозахранване жители на столичните квартали Горна баня и Драгалевци вчера. Над 70 души бяха засегнати от посегателствата в столицата. Други 32 потребители останаха без електрозахранване в с. Горан, Община Ловеч.

„Кражбите и посегателствата над съоръжения на компанията са сериозен проблем, за който ЧЕЗ все още очаква съдействие от компетентните власти. От една страна, те предизвикват неудобства на нашите клиенти, които остават без електрозахранване до отстраняване на проблема, от друга – покриването на щетите намалява инвестиционните възможности на компанията. ЧЕЗ отделя все повече средства за възстановяване на щетите и по този начин сумата, която остава за инвестиции в подобряване на качеството на електрозахранването и рехабилитация и модернизиране на мрежата, е все по-малка – което на свой ред отново ощетява клиентите ни“, каза Росен Йорданов, директор на Дирекция „Експлоатация и поддържане на мрежата“.

Преките щети от кражби на съоръжения отбелязват 75% ръст към края на октомври тази година в сравнение с цялата 2009 г. Разходите по подмяна на кабели, увредени при посегателства, са се увеличили с 408% за периода 2008 – ноември 2010 г.

От началото на тази година до момента ЧЕЗ е отделила около 9,3 млн. лева за възстановяване на щети, нанесени при кражби на кабели, или за ремонт на повредени вследствие на незаконни посегателства съоръжения. Тази сума представлява близо 13% от одобрената от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) годишна  инвестиционна рамка от 71 млн. лева.

Засиленият ръст на кражбите на съоръжения застрашава захранването на важни държавни, общински, социални и свързани със сигурността и вътрешния ред на страната обекти. ЧЕЗ ще продължи да настоява съоръженията на „ЧЕЗ Разпределение България” да бъдат включени в Списъка на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Това би отнесло посегателствата върху тях към по-сурови текстове от Наказателния кодекс. Компанията пледира и за промяна на режима за изкупуване на технологичен отпадък на черни и цветни метали от енергийни съоръжения, така че само дружествата, които го формират, да имат право да го търгуват директно към обработващите предприятия.

PR