ТЕЦ „Варна” компенсира част от производството на спрения блок в АЕЦ „Козлодуй”

Електроцентралата произвеждаше четири пъти повече електроенергия, за да поддържа енергийния баланс на страната

Близо четири пъти повече електроенергия от обичайните нива произвеждаше

ТЕЦ „Варна” през последните три седмици, докато шести блок на АЕЦ ”Козлодуй” беше спрян. През по-голяма част от периода 18 септември - 4 ноември 2010 г. във варненскатаелектроцентрала на пълна мощност работеха четири от блоковете, а произведената електроенергия достигна общо 699 535 МВтч.

С активирането на студения резерв варненската електроцентрала компенсира значителна част от производството на спрения шести блок на АЕЦ ”Козлодуй” и осигури резервни мощности за гарантиране на енергийния баланс на страната. Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” бе спрян за планов ремонт през втората половина на месец септември, но поради открити дефекти в системата за защита на реактора срокът за пускане беше удължен.

„Удълженият планов ремонт на блока в АЕЦ Козлодуй беше нагледен пример за всички за това колко е необходима ТЕЦ Варна за предотвратяването на режим на тока в случай на авария на ключови енергийни мощности.Именно това е и основният ни аргумент, с който се обръщаме към българското правителство във връзка с желанието ни да бъдат удължени сроковете на експлоатация на 1-3 блок до 2015 г. Надяваме се, че той ще бъде взет предвид от българските институции”, коментира Минчо Минчев, изпълнителен директор на ТЕЦ „Варна”.

ТЕЦ „Варна” е най-голямата конвенционална електроцентрала в Североизточна България . Тя осигурява 60% от студения резерв в страната и работата й е от изключително голямо значение за гарантиране на сигурността на енергийната система. Според анализи на експерти от ТЕЦ „Варна” централата е единственият източник в цяла България, който има достатъчна мощност, за да компенсира аварийно отпадане или непланово спиране на блок 1000 МВт в АЕЦ “Козлодуй”.

PR