41 млн. лева достигат просрочените задължения на битови клиенти на ЧЕЗ

41 млн. лева достигат просрочените задължения на битови клиенти на ЧЕЗ Общият размер на забавените плащания от битови и стопански потребители възлиза на 70 млн. лева  

Просрочените задължения за електроенергия само от битови клиенти на ЧЕЗ достигат 41 млн. лева, сочат данни на компанията към 30.09.2010 г. Общата сума на забавените плащания – от битови и стопански клиенти, възлиза на около 70 млн. лева. Стопанските клиенти в Западна България не са издължили в срок 29 млн. лева, 2,34 млн. лева от които са задължения на бюджетни и общински предприятия. Някои от неплатените сметки датират още от 2007 г.  

„Разбираме, че с оглед на икономическата ситуация някои клиенти изпитват финансови затруднения да заплатят за използваната от тях услуга, но съгласете се, че не е редно едни да плащат, а други - не. Принципът на равнопоставеност не само е изключително важен за нас, но и спазването му е наше законово задължение. Освен това забавените плащания влияят пряко на паричните потоци на дружеството и когато са в значителен размер, могат да създадат опасност за плащанията към доставчиците. В условията на икономическа криза за всички е особено важно да получават навреме дължимите суми”, каза Радослав Димитров, директор „Обслужване на клиенти” в „ЧЕЗ България”.

В момента ЧЕЗ подготвя кампания за мотивиране на коректните си клиенти, но се предвиждат също строги мерки към длъжниците, чиито неплатени сметки ощетяват коректните потребители. На всички клиенти, чиито задължения са просрочени, се изпращат напомнителни писма, в които компанията ги приканва да погасят задълженията си или да се обърнат към някой от центровете за обслужване на клиенти за разсрочване на неплатените суми. Клиентите, които са оставили телефони за връзка, получават и обаждане с цел да им се напомни за задължението.  

За да спести евентуални неудобства на своите клиенти, от миналата година ЧЕЗ въведе безплатната услуга „sms известяване“, която предупреждава клиентите за изтичане на срока за плащане. Услугата е достъпна с sms с текст клиентския номер, за който се заявява услугата, на кратък номер 170077 (за 3-те мобилни оператора).

Допълнителна информация за вариантите за плащане и предлаганите от ЧЕЗ услуги може да бъде получена денонощно на телефонната линия на ЧЕЗ 0700 10 010,както и на www.cez.bg .

Според утвърдените общи условия срокът за заплащане на дължимите суми е 20 дни. Към тях се добавя и период от 10 дни, по време на който се начислява лихва. В случай на просрочване компанията прилага последователно мерките „напомняне“ и „преустановяване на електрозахранването“.

Когато посочените мерки не доведат до плащане на задължението, дружеството може да предприеме съдебни действия за събиране на по-големите вземания. Най-сериозните мерки спрямо длъжниците включват запориране на сметки, удържане на възнаграждения върху движимо и/или недвижимо имущество и дори забрана за напускане на страната при задължения над 5000 лв.

PR